Pågående arbeten 2018

2018 I och omkring Sandhult pågår det utbyggnad av fiber. Vi samarbetar med dem och lägger ned kablar och tomrör på de sträckor där vi behöver förstärka eller vill ersätta luftledningar. Detta samarbetet gynnar alla parter, det blir en billigare förläggning när vi...

Temakväll solceller

Välkommen till en kväll fullmatad med information om solel! Eftersom intresset kring solceller och att kunna producera sin egen el fortsätter att växa så tänkte vi bjuda in till en informationskväll kring detta. Vi informerar om hur du producerar din egen el, vilka...

Vinn en elcykel!

Som ett led i vårat 100-årsjubileum lottar vi ut en elcykel till en utav de som beställt en solcellsanläggning av oss under 2018. Cykeln kommer från Henrikssons cykel och är värd ca 20 000 kr. Några villkor för att få vara med i utlottningen: Man skall vara elnätskund...

Solcellspark

Arbetet med vår solcellspark går verkligen undan. I dagarna kommer de sista panelerna på plats och då återstår bara montering av växelriktare och elanslutningar. Vi hoppas att vi under september månad kan starta igång...

Elskatten flyttas från elhandels till elnätsfakturan 1 januari 2018

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Information kring flytt av elskatten Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas...