Faktureringsperioder

20 juni, 2019

Faktureringsperioder
Vi har gjort en justering när det gäller faktureringsperioder för er kunder.
Alla kunder som har över 20 000 kWh i årsförbrukning skickar vi numera faktura till varje månad. Detta har vi gjort då det blivit ganska höga belopp på fakturorna efter det att vi från årsskiftet tog över ansvaret att fakturera energiskatten. Vi har fått en del synpunkter på detta och valt att göra denna förändring. De kunder som har lägre förbrukning får fortsatt sin faktura varannan månad.