I media rapporteras det att elbolag utreder möjligheten att säga upp elavtal med hänvisning till klausulen force majeure, på grund av de oförutsedda händelserna relaterade till energisituationen i Europa.
Vi hänvisar inte till force majeure. Sandhult-Sandareds Elhandels ingångna avtal gäller!