Kallelse föreningsstämma

7 juni, 2021

Medlemmarna i Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 21 juni kl 18:00.
Stämman kommer att hållas digitalt.
Har ni ingen möjlighet att delta digitalt finns möjlighet att komma till Idrottsgården, Hagavägen, Sjömarken.
För att delta på stämman önskar vi anmälan om detta.
Anmäl till kontoret senast 2021-06-16.
På stämman kommer att behandlas ärenden enl. stadgarna § 25.
Styrelsens årsredovisning för 2020 kan erhållas från kontoret
tfn 033-233 755 eller e-post: info@ssel.se

Styrelsen