Kompensation höga elpriser

30 mars, 2022

Nu har de flesta frågetecknen kring hur kompensationen från staten för de höga elpriserna i vintras skall betalas ut.
Kompensationen grundar sig på den förbrukning du som kund haft under månaderna dec, jan och feb.
Man kan som max få 2 000 kr per månad. Ersättningen sker efter en trappa som börjar på 700 kWh/månad upp till 2 000 kWh/månad som är taket.
Vi som elnätsbolag kommer att ta fram vilka utav er kunder som skall ha stödet och hur mycket. Sedan söker vi pengar från kammarkollegiet och när vi fått dem kommer vi lägga det som en kreditpost på nästa elnätsfaktura. Vår förhoppning är att detta skall vara klart till fakturan vi skapar i början på Maj.
Ni som kund behöver inte göra någonting, vi ser till att ersättningen betalas ut till dig!

Regeringen har också nyligen kommit med ett förslag att även mars månad skall ersättas för höga priser.
Det förslaget är lite annorlunda utformat, bland annat är ersättningsnivån halverad.

På denna sida finns all information kring denna fråga, kika gärna in där. https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/