Kompensation för höga elpriser

21 januari, 2022

Som många säkert har noterat så har regeringen tagit fram ett förslag där de föreslår att alla med elförbrukning utöver en viss mängd skall få ersättning från staten.
Som det ser ut nu är det alla hushållskunder med en förbrukning över 700 kWh per månad som får stöd. Det gäller sedan i en trappa upp till 2 000 kWh som är maxgränsen för stödet.
Förslaget som ligger just nu innebär att din elnätsägare skall betala ut stödet till dig utefter din förbrukning avseende de aktuella månaderna. Det kommer i så fall att komma som en kreditering på kommande elnätsfakturor under våren.
Ni som kund behöver inte göra något för att få stödet! Vi kommer att betala ut det så fort vi får allt klart kring detta från berörda myndigheter.
För mer information om förslaget och de nivåer som gäller för ersättningen så hänvisar vi till regeringens pressmeddelande 2022-01-20: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/kompensation-for-hoga-elpriser/
Där finns svar på de flesta frågor kring detta, det är samma information som vi fått i dagsläget.