Vid årsskiftet kommer vi att höja våra elnätspriser. Vi höjer både den fasta och den rörliga avgiften.
Ökningen 2022 blir i genomsnitt 6 procent, men kan variera något från kund till kund beroende på säkring och förbrukning.

Vi tvingas göra höjningen för att möta de ökade kostnader vi fått från region och stamnätet. Vi är anslutna till Vattenfalls regionnät som i sin tur är anslutna till Svenska Kraftnäts stamnät. Vi har fått en kraftigt ökad kostnad för våra inköp från dem som gör att vi tvingas justera våra priser.

Samtidigt fortsätter vi investera i vårt elnät för att möta framtidens behov. Vi ser ett ökat elbehov på många platser i vårt område. Det byggs också mycket nya hus i området. Detta innebär att vi behöver byta ut och förstärka ledningar och transformatorstationer där elnätet inte räcker till.
Samtidigt pågår projektet med att byta ut samtliga våra elmätare, detta för att möta krav från marknaden och myndigheter.
Så för att kunna fortsätta investera i ett driftsäkert elnät behöver vi göra denna justering.

De nya elnätspriserna hittar ni här.

Vi höjer samtidigt anslutningsavgiften för anslutning av nya abonnemang till vårt elnät.
Se våra priser och villkor för nyanslutning här.

Vi hoppas att ni har fått lite förståelse för dessa höjningar, våra elnätspriser är efter höjningen fortfarande bland de lägsta i Västsverige.

Vår strävan är alltid att ni kunder skall ha ett driftsäkert elnät till ett bra pris!