Nya nättariffer 2020

3 december, 2019

Vi har under flera år lyckats behålla våra nättariffer oförändrade men inför 2020 tvingas vi till en höjning.
Från den 1 januari 2020 höjer vi den rörliga nätavgiften från 14,9 till 16,25 öre/kwh.

Vi gör detta för att fortsätta investera i vårt elnät och bibehålla en hög leveranssäkerhet.
Vi ser en ökad belastning på vårt elnät som kräver mer investeringar.
Det är framförallt installationen av värmepumpar som varit de senaste åren och kommande elbilsladdning i villaområdena som påverkar elnätet.
Det byggs också mycket nya villor och hyreshus runt om i vårt område och det innebär ju att vi måste bygga ut och förstärka elnätet i samma takt.
Den ökade belastningen gör också att vi behövt utöka vårt abonnemang mot Vattenfalls regionnät, det innebär i sin tur ökade kostnader.

Höjningen vi nu genomför motsvarar ca 3 % ökade intäkter för oss.

Våra nättariffer för 2020 hittar du här.
Har du frågor eller vill diskutera kring detta så kontakta oss gärna, info@ssel.se eller 033-23 37 55