Pågående arbeten 2019

28 juni, 2019

2019

I och omkring Sandhult, Backabo och Ekås pågår det utbyggnad av fiber. Vi samarbetar med dem och lägger ned kablar och tomrör på de sträckor där vi behöver förstärka eller vill ersätta luftledningar.

Detta samarbetet gynnar alla parter, det blir en billigare förläggning när vi delar på schaktkostnaden.

Vi har hittills under året fått in ca 20 st förfrågningar om nyanslutningar, det är mest nybyggnationer av villor.
Detta är ju kul att vårat område växer men samtidigt innebär det mycket arbete för oss.