Pågående arbeten 2018

28 juni, 2019

2018

I och omkring Sandhult pågår det utbyggnad av fiber. Vi samarbetar med dem och lägger ned kablar och tomrör på de sträckor där vi behöver förstärka eller vill ersätta luftledningar.

Detta samarbetet gynnar alla parter, det blir en billigare förläggning när vi delar på schaktkostnad

I samband med detta finns det även möjlighet att besöka vår solcellspark i Sandhult.
i inleder kvällen för de som är intresserade på plats där för att sedan fortsätta med informationskvällen för alla.