Elavtal med Sandhult-Sandareds Elhandel

Se våra aktuella elpriser i tabellen nedan, observera att de kan ändras dagligen.
Priserna gäller för avtalsstart tre månader framåt i tiden.

Jämförpriserna gör det möjligt för dig att jämföra det totala elpriset per kWh för olika sorters elavtal (dvs alla kostnader såsom elpris, elcertifikat, moms och fast månadsavgift). Jämförpriserna baseras på de energiförbrukningskategorier som konsumentverket tagit fram.

Rörligt elpris

(Månadsmedel baserat på maj månads pris)
Se våra historiska priser här!

Pris inkl elcertifikat
+ moms
Totalpris
Månadsavgift inkl moms:
$ öre/kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh
25 kr/månad

Jämförpris

2 000 kWh
5 000 kWh
20 000 kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh

Rörligt timspotpris

Vi erbjuder även rörligt timspotpris, kan passa dig som kan styra undan din elförbrukning från högpris till lågpris tider.

Testpris 1: 33,60 Testpris 2: 79,8 Testpris 3: 82,4 Testpris 4: 79,7 Testpris 5: 93,8
Testpris 1: 33,60 Testpris 2: 79,8 Testpris 3: 82,4 Testpris 4: 79,7 Testpris 5: 93,8

Fast elpris 1 år

Pris inkl elcertifikat
+ moms
Totalpris
Månadsavgift inkl moms:
$ öre/kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh
25 kr/månad

Jämförpris

2 000 kWh
5 000 kWh
20 000 kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh

Fast elpris 2 år

Pris inkl elcertifikat
+ moms
Totalpris
Månadsavgift inkl moms:
$ öre/kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh
25 kr/månad

Jämförpris

2 000 kWh
5 000 kWh
20 000 kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh

Fast elpris 3 år

Pris inkl elcertifikat
+ moms
Totalpris
Månadsavgift inkl moms:
$ öre/kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh
25 kr/månad

Jämförpris

2 000 kWh
5 000 kWh
20 000 kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh
$ öre/kWh

Elnätskostnader tillkommer.
Dessa priser gäller för elområde 3, tillhör ni ett annat elområde? Kontakta oss så tar vi fram priser för just ditt område.
HÄR kan du ta reda på vilket område du tillhör.

Miljöel

All el vi säljer är 100% fossilfri och kommer från vatten, kärnkraft och vind.

Vill du ha 100% förnyelsebar el?

Du kan även välja att all din el uteslutande produceras i nordiska vattenkraftverk som har en certifierad miljövarudeklaration. Kostnaden för förnyelsebar el är för närvarande 3,75 öre/kwh inkl moms.

 Teckna elavtal med Sandhult- Sandareds Elhandel

Skicka dina uppgifter och välj önskat avtalslängd. Vi återkommer till dig med ett avtal.
För dig som inte är elnätskund i SSEL´s nätområde behöver vi lite ytterligare uppgifter innan vi kan teckna avtalet, kontakta oss så löser vi det så fort som möjligt.

Rörligt månadsmedelpris

Jämförelser inkl och exl moms