Driftinfo

 

Vi jobbar hårt för att undvika strömavbrott men ibland händer det och vi gör då allt vi kan för att återfå strömmen till våra kunder. På energimarknadsinspektionens hemsida kan ni se komplett statistik för alla elnätsbolag i Sverige. Vi skickar in en rapport till dem varje år. Ta del av den här.

Behöver du akut hjälp utanför våra öppettider?

Inga problem, vi finns alltid tillgängliga!

Utanför våra öppettider blir ni kopplade till en jourhavande montör som hjälper er.
Kontrollera dina egna säkringar både i elcentralen och huvudsäkringarna vid elmätaren och eventuell jordfelsbrytare innan du ringer.

033 – 23 37 55

Historik

2017
Strax efter kl 08 på torsdagsmorgonen den 27:e April drabbades delar av Sandared, Nordtorp och norra Sjömarken av ett strömavbrott. Detta berodde på att en utav våra högspänningskablar grävdes av i samband med ett vägarbete. När vi fick information om var skadan skett kunde vi koppla ur den berörda kabeln och släppa på strömmen till de flesta kunder. Detta gjorde vi kl 08:35. Vi hade fortfarande ett 40-tal kunder som var utan el i Svarvhult, dessa försörjde vi med vårat elverk under tiden vi lagade kabeln.

2016
Söndags morgon den 6:e mars blev Grimmered utan ström. Vi patrullerade ledningen utan att hitta något fel, det var troligen snö som frusit fast på linorna som släppte och gjorde att faserna kom i kontakt med varandra. Avbrottet varade i knappt 3 timmar.

2015
Stormen Egon drog fram över vårat område den 10/1. Vi klarade oss ganska lindrigt, en hel del träd blåste ned över ledningar och vägar men vi hade bara en kund som blev utan ström, när blåsten lugnat sig på morgonen dagen efter kunde vi ganska snabbt laga det felet.

2014
Grimmered.

2013
Natten mellan torsdag den 5:e och fredag den 6:e dec kom stormen Sven på besök. Vi fick ett träd som blåste ner över vår luftledning i Grimmered. Det gjorde att den linjen löste ut, klockan 00:29. Då var ca 300 kunder drabbade. Vi kopplade om lite i nätet och kl 01:15 hade alla kunder utom de som bor i Grimmered fått tillbaka strömmen. Vi sågade ned trädet och lagade linjen och kl 04:00 hade alla tillbaka strömmen igen.

Tisdag den 21/5 kl 14:08 drabbades delar av Sandared av ett elavbrott. Det var en högspänningskabel det blev fel på. När vi lokaliserat felet kunde vi koppla bort den felaktiga kabeln och släppa på elen igen, samtliga kunder hade elen åter vid 14:26.

2012
Vid 16-tiden måndagen den 10:e dec blev Grimmered utan ström. Vi åkte ut och felsökte, kontrollerade bl.a. luftlinjen som matar Grimmered. Vi hittade inget fel och när vi kopplade på elen igen vid 18-tiden så höll det.
Troligen så var det en fågel som flugit in i ledningen och orsakat en kortslutning.

Grimmered utanför Ekås blev på måndagskvällen den 20 augusti utan el. Det var en säkring i en nätstation som det blev varmgång i. Den hade troligtvis skadats utav åskovädret tidigare under dagen. Avbrottet varade mellan 20:46 till 22:12.

På förmiddagen torsdagen den 12 januari drabbades hela vårat område av ett kort avbrott, ca 1 min. Detta berodde på att Vattenfall utförde provning av reläskydd i ställverket som försörjer vårat nät. I samband med inkoppling av mätutrustning gick något fel och en brytare löste ut.

2011
Tisdagen den 13/9 kl 06:55 blev Grimmered utanför Ekås strömlöst. Det var en sk porslinsisolator i en stolpe som gått sönder. Vi gick utefter luftlinjen och hittade felet och 08:35 var det lagat och vi kunde släppa på strömmen igen.

Lördagen den 2/7 kl 15:45 fick vi ett kabelfel på en 10-kV kabel i Sandared.
I samband med det felet så löste hela Vattenfalls mottagningsstation ut (vi utreder just nu orsaken till detta tillsammans med Vattenfall). Det innebar att samtliga våra kunder blev utan el. Vi kunde ganska snabbt, efter ca 15 min, koppla på alla kunder utan en del av Sandared där vi först fick lokalisera kabelfelet och ca 16:45 hade samtliga våra kunder fått sin el tillbaka.

2010
Tisdagen den 9/11 kl 18:08 gick strömmen i stora delar av Sjömarken. Efter 45 sek kopplades strömmen på igen. Orsaken till felet var att en utav de 2 grupper som normalt försörjer Sjömarken var ur drift för att vi byter en transformatorstation vi har haft ett fel i. När det blev kyla och blåst steg förbrukningen mer än vad den gruppen tålde. Vi kunde med omkopplingar i nätet fördela lasterna och räknar med att kunna återgå till normalt driftläge inom någon dag.

Söndagen den 21/2 kl 18:24 löste en huvudsäkring i vår transformatorstation på Sätervägen ut. Det drabbade kunder på Torpområdet. Kl 19:12 hade vi bytt den och samtliga drabbade kunder hade strömmen åter.

Lördagen den 30/1 kl 18:14 fick vi ett fel i en transformatorstation i centrala Sandared. Det var en brytare som gick sönder. Vi har ännu inte hittat orsaken till att den gick sönder. Vi kopplade om i stationen och 19:33 hade alla strömmen åter.

Fredagen den 8/1 kl 19:10 fick vi ett fel i en transformatorstation i Ekås. Det var en matarkabel inne i stationen som gick sönder. Vi gjorde ett försök att koppla om det till en annan kabel men pga den höga belastningen höll inte det utan vi fick byta ut båda kablarna. Detta arbete tog några timmar, vid 23:30 hade alla strömmen åter.

2009
Lördagen den 19/12 kl 18:30 gick strömmen i en transformatorstation på Vildrosvägen i Sjömarken. Det var en högspänningssäkring som löste ut och gjorde stationen strömlös. Det var troligen den höga belastningen som var orsaken. Kl 19:00 hade vi bytt säkringen och släppt på strömmen igen.

Söndagen den 6 december kl 13:00 drabbades Sjömarken av ett strömavbrott. Efter ca 20 min fick halva samhället tillbaka elen och ytterligare 1 timme senare hade alla återfått elen. Avbrottet berodde på ett fel på en högspänningskabel på Ljungvägen.

Måndagen den 12 januari drabbades delar av Sandared av ett strömavbrott, avbrottet varade mellan kl 22.10 och 22.34. Vi kopplade om de berörda stationerna och konstaterade dagen efter att felet var i en högspänningskabel.

2008
Centrala Sandared drabbades under kvällen måndagen den 26 maj av ett strömavbrott som varade mellan kl 20.20 och 20.48. Genom omkopplingar i vårt elnät återfick kunderna strömmen via reservledningar.

8 maj kl 01.48 bröts strömmen till östra och södra delarna av Sandared. Efter omkopplingar i ledningsnätet för högspänning hade samtliga kunder strömmen åter kl 02.58. En gammal ytlig grävskada på en högspänningskabel som med tiden utvecklats till ett riktigt elfel var orsaken.

27 april kl 06.45 försvann strömmen i Pålsbo och Näs. Kl 08.15 återfick Pålsbo strömmen och kl 09.00 även Näs. En fågel hade flugit på ledningen och kortslutit två trådar.

2007
Lördagen den 28 juli ca kl 20.30 grävdes en högspänningskabel av i Sundshult. Detta medförde strömavbrott för kunder i Backabo, Näs och Sandhult. Efter omkopplingar i vårt elnät hade alla återfått strömmen kl 21.15.

4 april kl 05.45 – 06.15 drabbades Pålsbo och Näs av ett strömavbrott. Någon orsak till driftstörningen har vi inte funnit.

Stormen Per orsakade strömavbrott för 4 av våra kunder i 2 timmar.