Priser, villkor och avtal

Avtallsvillkor

Vi använder branschens Allmänna avtalsvillkor och följer alltid de riktlinjer som tas fram i samarbete med konsumentverket. I samband med att du startar ett elabonnemang hos oss träder detta avtal i kraft. Nedan finns det att läsa i sin helhet i pdf-format.

Konsument

Gällande Avtalsvillkor 2019-04-01
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev 2) >

Tidigare Avtal
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev) >

Näringsidkare

Gällande Avtalsvillkor 2019-04-01
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev 2) >

Tidigare Avtal
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev) >

Nätavgifter från 2019-01-01

 

Samtliga priser är inklusive moms (25%) och myndighetsavgifter

 

Nätkostnad

Huvudsäkring Ampere

Abonnemang kr/år

Överföring öre/kWh

Lägenhet 16

          1 244   

14,9

16

          2 631   

14,9

20

          3 783

14,9

25

          4 884 

14,9

35

          7 780   

14,9

50

         12 475   

14,9

63

         15 726   

14,9

80

        20 469   

14,9

100

        24 957   

14,9

125

        31 194   

14,9

160

        40 425   

14,9

200

        52 900   

14,9

250

        65 391   

14,9

315

        81 097   

14,9

400

        99 825   

14,9

500

        124 782   

14,9

 

Här kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för nättarifferna.
Tillämpningsbestämmelser >

 

Anslutningsavgifter/ installation

Anslutning 0-199 m från anslutningspunkten 22 100 kr exl moms
Anslutning 200-600 meter ifrån anslutningspunkten 22 100 kr exl moms + 189 kr per meter

Gäller för lågspänningsanslutning upp till 25 Ampere huvudsäkring

Om du är osäker på om detta gäller dig eller har andra frågor samt önskar offert för andra förutsättningar såsom högre säkring eller längre avstånd kontakta oss.

 

Avbrottsersättning

Vid 12-24 timmars avbrott
Information om våra regler för avbrottsersättning och skadestånd hittar du här. https://energimarknadsbyran.se/
Den 1 januari 2006 trädde en ny lag i kraft gällande ersättning vid elavbrott. Lagen innebär att den som har varit strömlös i mer än 12 timmar under en sammanhängande period är berättigad till ersättning från elnätsföretaget. Ersättningens storlek bestäms procentuellt utifrån kundens totala årsnätkostnad enligt följande:
12-24 timmars avbrott ger ersättning med 12,5 % av den årliga elnätskostnaden.
Efter första dygnet tillkommer ytterligare 25 % av årskostnaden för varje påbörjat dygn.
Högsta ersättningen är 3 årskostnader
Minsta ersättningen är 2 prisbasbelopp avrundat till närmast högre 100-tal kr (900 kr 2007)