Priser, villkor och avtal

Avtalsvillkor

Vi använder branschens Allmänna avtalsvillkor och följer alltid de riktlinjer som tas fram i samarbete med konsumentverket. I samband med att du startar ett elabonnemang hos oss träder detta avtal i kraft. Nedan finns det att läsa i sin helhet i pdf-format.

Konsument

Gällande Avtalsvillkor för Elnätet 2019-04-01
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev 2) >

Gällande Avtalsvillkor för Elavtal 2021-01-01
Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2) >
Särskilda villkor anvisat EL 2012 K (rev 2) >

Näringsidkare

Gällande Avtalsvillkor 2019-04-01
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev 2) >

Gällande Avtalsvillkor för Elavtal 2021-01-01
Allmänna avtalsvillkor EL 2012 N (rev 2) >
Särskilda villkor anvisat EL 2012 N (rev 2) >

Nätavgifter från 2022-01-01

Samtliga priser är inklusive moms (25%) och myndighetsavgifter

 

Nätkostnad

Huvudsäkring Ampere

Abonnemang kr/år

Överföring öre/kWh

Lägenhet 16

        1 300    

17,5

16

        2 790  

17,5

20

        4 010

17,5

25

        5 180 

17,5

35

        8 200    

17,5

50

       13 100    

17,5

63

       16 510    

17,5

80

       21 490

17,5

100

       26 200    

17,5

125

       32 750   

17,5

160

       42 450   

17,5

200

       55 545    

17,5

250

       68 661   

17,5

315

       85 152    

17,5

400

      104 816  

17,5

500

      131 022   

17,5

 

Här kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för nättarifferna.
Tillämpningsbestämmelser >

Anslutningsavgifter/ installation

Priser från 2022-01-01
Anslutning 0-200 m från anslutningspunkten 30 500 kr exkl moms
Anslutning 200-600 meter ifrån anslutningspunkten 30 500 kr exkl moms + 262 kr per meter

Gäller för lågspänningsanslutning upp till 25 Ampere huvudsäkring

Om du är osäker på om detta gäller dig eller har andra frågor samt önskar offert för andra förutsättningar såsom högre säkring eller längre avstånd kontakta oss.

 

Avbrottsersättning

Vid 12-24 timmars avbrott
Information om våra regler för avbrottsersättning och skadestånd hittar du här. https://energimarknadsbyran.se/
Den 1 januari 2006 trädde en ny lag i kraft gällande ersättning vid elavbrott. Lagen innebär att den som har varit strömlös i mer än 12 timmar under en sammanhängande period är berättigad till ersättning från elnätsföretaget. Ersättningens storlek bestäms procentuellt utifrån kundens totala årsnätkostnad enligt följande:
12-24 timmars avbrott ger ersättning med 12,5 % av den årliga elnätskostnaden.
Efter första dygnet tillkommer ytterligare 25 % av årskostnaden för varje påbörjat dygn.
Högsta ersättningen är 3 årskostnader
Minsta ersättningen är 2 prisbasbelopp avrundat till närmast högre 100-tal kr (900 kr 2007)