Priser, villkor och avtal

Avtalsvillkor

Vi använder branschens Allmänna avtalsvillkor och följer alltid de riktlinjer som tas fram i samarbete med konsumentverket. I samband med att du startar ett elabonnemang hos oss träder detta avtal i kraft. Nedan finns det att läsa i sin helhet i pdf-format.

Nätavgifter från 2024-01-01

Samtliga priser är inklusive moms (25%) och myndighetsavgifter.

Huvudsäkring Ampere
Lägenhet 16
16
20
25
35
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
600
Nätkostnad
Abonnemang kr/år
1 638
3 515
5 293
6 838
10 824
16 506
20 803
27 077
33 012
41 265
53 487
69 987
86 513
107 292
132 068
165 087
198 105

Överföring öre/kWh
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4

Här kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för nättarifferna.
Tillämpningsbestämmelser >

Anslutningsavgifter till elnätet

Priser från 2024-01-01.

Anslutning 0-200 m från anslutningspunkten 50 000 kr inkl moms. (40 000 kr exkl. moms)
Anslutning 200-600 meter ifrån anslutningspunkten 50 000 kr + 428 kr per meter inkl moms. (40 000 kr + 342 kr per meter exkl. moms)

Gäller för lågspänningsanslutning upp till 25 Ampere huvudsäkring

Om du är osäker på om detta gäller dig eller har andra frågor samt önskar offert för andra förutsättningar såsom högre säkring eller längre avstånd kontakta oss.

 

Avbrottsersättning

Vid 12-24 timmars avbrott
Information om våra regler för avbrottsersättning och skadestånd hittar du här. https://energimarknadsbyran.se/
Den 1 januari 2006 trädde en ny lag i kraft gällande ersättning vid elavbrott. Lagen innebär att den som har varit strömlös i mer än 12 timmar under en sammanhängande period är berättigad till ersättning från elnätsföretaget. Ersättningens storlek bestäms procentuellt utifrån kundens totala årsnätkostnad enligt följande:
12-24 timmars avbrott ger ersättning med 12,5 % av den årliga elnätskostnaden.
Efter första dygnet tillkommer ytterligare 25 % av årskostnaden för varje påbörjat dygn.
Högsta ersättningen är 3 årskostnader
Minsta ersättningen är 2 prisbasbelopp avrundat till närmast högre 100-tal kr (900 kr 2007)