Priser, villkor och avtal

Avtalsvillkor

Vi använder branschens Allmänna avtalsvillkor och följer alltid de riktlinjer som tas fram i samarbete med konsumentverket. I samband med att du startar ett elabonnemang hos oss träder detta avtal i kraft. Nedan finns det att läsa i sin helhet i pdf-format.

Konsument

Gällande Avtalsvillkor för Elnätet 2019-04-01
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev 2) >

Gällande Avtalsvillkor för Elavtal 2021-01-01
Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2) >
Särskilda villkor anvisat EL 2012 K (rev 2) >

Näringsidkare

Gällande Avtalsvillkor 2019-04-01
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev 2) >

Gällande Avtalsvillkor för Elavtal 2021-01-01
Allmänna avtalsvillkor EL 2012 N (rev 2) >
Särskilda villkor anvisat EL 2012 N (rev 2) >

Nätavgifter från 2023-01-01

Samtliga priser är inklusive moms (25%) och myndighetsavgifter.

Huvudsäkring Ampere
Lägenhet 16
16
20
25
35
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
Nätkostnad
Abonnemang kr/år
1 560
3 348
4 812
6 216
9 840
15 720
19 812
25 788
31 440
39 300
50 940
66 654
82 394
102 183
125 780
157 226

Överföring öre/kWh
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0

Här kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för nättarifferna.
Tillämpningsbestämmelser >

Anslutningsavgifter till elnätet

Priser från 2023-07-01
Anslutning 0-200 m från anslutningspunkten 44 375 kr inkl moms. (35 500 kr exl. moms)
Anslutning 200-600 meter ifrån anslutningspunkten 44 375 kr + 381 kr per meter inkl moms. (35 500 kr + 305 kr per meter exl. moms)

Gäller för lågspänningsanslutning upp till 25 Ampere huvudsäkring

Om du är osäker på om detta gäller dig eller har andra frågor samt önskar offert för andra förutsättningar såsom högre säkring eller längre avstånd kontakta oss.

 

Avbrottsersättning

Vid 12-24 timmars avbrott
Information om våra regler för avbrottsersättning och skadestånd hittar du här. https://energimarknadsbyran.se/
Den 1 januari 2006 trädde en ny lag i kraft gällande ersättning vid elavbrott. Lagen innebär att den som har varit strömlös i mer än 12 timmar under en sammanhängande period är berättigad till ersättning från elnätsföretaget. Ersättningens storlek bestäms procentuellt utifrån kundens totala årsnätkostnad enligt följande:
12-24 timmars avbrott ger ersättning med 12,5 % av den årliga elnätskostnaden.
Efter första dygnet tillkommer ytterligare 25 % av årskostnaden för varje påbörjat dygn.
Högsta ersättningen är 3 årskostnader
Minsta ersättningen är 2 prisbasbelopp avrundat till närmast högre 100-tal kr (900 kr 2007)