Frågor & Svar

Fakturafrågor

Elförbrukning

Felanmälan

Nyanslutningar

Övriga frågor

Fakturafrågor

Hur ofta kommer elräkningen?

Alla våra kunder får faktura varje månad.

Saknar faktura

Du hittar alla dina fakturor och inbetalningsuppgifter på mina sidor.

Eller maila oss på info@ssel.se så hjälper vid dig.

Hur kan jag få och betala mina fakturor?

E-faktura – smidigt för dig och bra för miljön!
Nu kan du välja e-faktura hos oss. Gå in på din internetbank och anmäl dig redan idag! Då får vi besked att du anmält dig.
Ni som redan har autogiro, gå gärna in på internetbanken och anmäl er till e-faktura också.

E-post faktura
Vill du ha din faktura via e-post, hör av dig till oss på info@ssel.se så löser vi det.

Kivra
Om du har Kivra så kommer dina fakturor automatiskt dit, om du inte redan gjort ett aktivt val för e-faktura eller e-post faktura.

Autogiro
Det enklaste sättet att betala dina fakturor är med autogiro. Du får en faktura på beloppet via det leveranssätt som du önskar. Beloppet dras sedan automatiskt från ditt konto. Du behöver bara se till att beloppet finns tillgängligt på ditt konto på förfallodagen. Kontakta oss så skickar vi anmälningsblankett eller Hämta här > och skicka till oss per post.

Bankgiro
När du betalar via vårt bankgiro 5709-1043, anger du alltid OCR numret som finns på din faktura.

 

Vad händer om jag inte kan betala räkningen på förfallodagen?

Om du inte kan betala räkningen på förfallodagen kan du ringa kundtjänst för att få anstånd. En bedömning görs och oftast brukar kunden få vänta med betalningen en månad. Om betalning inte sker i tid skickar vi påminnelse, krav och slutligen delgivning om avstängning. I värsta fall kan en utebliven betalning medföra att strömmen bryts.

Elförbrukning

Hur stor är en normalförbrukning av hushållsel per år?

För en lägenhet är den ca 2000-3000 kWh och för villa ca 5000-6000 kWh.

Hur kan jag sänka min el-kostnad/förbrukning?

Tveka inte att vända dig till oss med energifrågor. Vi hjälper dig gärna att sänka elkostnaderna genom att ge tips och råd. En sänkt elförbrukning spar både pengar och miljö. Det finns många saker som du själv kan göra för att påverka din förbrukning.

 • Undvik onödigt hög inomhustemperatur
 • Tänk på hur du använder ditt varmvatten, framförallt vid dusch.
 • Diska och tvätta med full maskin
 • Lämna inte TV, dator etc i standby-läge. Stäng av helt.
 • Använd vattenkokare istället för kastrull på spisen
 • Vid köp av vitvaror, välj energisnåla alternativ
 • Använd tidur, rörelsevakter och ljussensorer för belysning, både inne och ute
 • Täta dragiga fönster och dörrar
 • Vädra snabbt med tvärdrag
 • Möblera inte för nära elementen
 • Släck lampor i rum där ingen vistas och byt till LED lampor.

 

Hur mycket är en kWh?

Effekt (Watt) x tid (timmar)/1000 = Energi (kWh)
Så länge räcker 1 kWh vid användning av olika produkter

 • Dator                      100 W       10 tim
 • Glödlampa             25 W      40 tim
 • Dammsugare      1000W      1 tim
 • Vattenkokare     2000 W      30 min
 • Hårtork                  1500 W      40 min
 • Motorvärmare      700 W      1,5 tim

Varför är min elräkning så hög?

Det kan ha olika orsaker. För det första är det inte ovanligt att en kund upplever att räkningen blivit dyrare men att den i själva verket är helt normal. Man jämför kanske med föregående faktura. Eftersom fakturan avser verklig förbrukning senaste eller de två senaste månaderna måste man vara väldigt försiktig med en sådan jämförelse, speciellt om man har elbaserad uppvärmning. En rättvis och korrekt jämförelse ska göras med fakturan motsvarande tid föregående år.

Visar det sig nu att räkningen verkligen blivit dyrare kan en orsak vara att priserna förändrats. Till exempel kan elskatten höjts. Elpriset kan också ha förändrats. Har du rörligt elpris (månadsmedelpris) eller tecknat nytt elavtal kan ditt elpris ha ändrats. Har man inte tecknat något elavtal så har man anvisningspris, detta pris är oftast högre än avtalspriserna. Kontakta ditt elhandelsföretag om du är osäker på elpriserna.

En annan orsak till högre kostnad kan vara att du helt enkelt ökat din elförbrukning. Möjliga anledningar till detta finner du i svaret på frågan om elförbrukning längre ner.

Varför har min elförbrukning ökat?

Generellt ökar förbrukningen i hemmen lite för varje år. Beror oftast på att vi köper mer elektronisk utrustning (TV, digitalboxar, datorer etc), att dessa står på under längre tider samt att de stängs av med fjärrkontroll och drar då ändå lite ström. Belysning ökar också i våra hem både inomhus och utomhus.

Den absolut största delen av energiförbrukningen i lokaler och bostäder utgörs av uppvärmning.  Är uppvärmningen elbaserad finner man ofta orsaken till ökad elförbrukning här. Exempel: Golvvärme, handdukstork, bubbelbad, ett extra elelement i ett förråd eller garage, motorvärmare till bilen. En tillbyggnad innebär också högre uppvärmningskostnader.

Ovanligt men ändå inte uteslutet är att det kan vara fel på panna eller värmepump. En elpatron som ska utgöra reserv för olja, pellets eller värmepump kan vara inkopplad trots att den inte ska vara det. Kontakta den som installerat din anläggning om du misstänker detta.

När läser ni av min elmätare?

Samtliga våra kunder har fjärravläst elmätare vilket innebär att vi läser av elmätaren inför varje fakturering.

När får jag fjärravläst elmätare?

Samtliga våra kunder har fjärravläst elmätare.

Kan man lita på elmätaren?

I 99,5 % av fallen går mätaren till kundens förmån. Om du ändå misstänker att det är fel på mätaren kan vi sätta upp en mätare parallellt med din befintliga för att kontrollera förbrukningen. Är du ändå inte nöjd kan vi skicka mätaren på kontroll till en auktoriserad verkstad. Om mätaren då visar sig vara felfri får du betala kostnaden för den utförda kontrollen.

Felanmälan

Felanmälan Gatubelysning?

Belysningsstolpar utan gult band runt ägs av Borås stad. Vi sköter underhållet av dessa inom vårt nätområde, Sjömarken, Sandared, Sandhult och Ekås, på uppdrag av kommunen.

Vi kör inspektionsrundor under den mörka delen av året, från aug-april. Första rundan tänder vi upp all belysning och åker runt och åtgärdar det som slocknat. Detta görs i aug-sept. Därefter åker vi endast ut på belysning vi fått inrapporterad som slocknad, inrapporterad belysning skall åtgärdas inom 6 veckor.

Belysning på känsliga ställen (busshållplatser, övergångsställen, skolor, korsningar, gångvägar) åtgärdas inom 2 veckor Är fler än 3 lampor i rad på bostadsgata och fler än 4 i rad på trafikled slocknade åtgärdas detta inom 2 veckor. Större fel och fel som innebär fara för trafik eller elsäkerhet åtgärdas så fort som möjligt.

Felanmälan gör till Tekniska Förvaltningen tel. 033-35 74 54 eller på deras hemsida:  felanmälan

 

Belysningsstolpar med gult band runt är Trafikverkets anläggning. Sådana stolpar hittar ni främst på större vägar och genomfartsleder i tätorterna.
Felanmälan görs till Trafikverket, tel 0771-921921.

Nyanslutningar

Vi ska bygga hus. Hur gör vi för att få el ansluten?

Du måste först kontakta en elinstallatör. Installatören är den som sköter kontakterna med oss. Läs gärna mer om anslutningsfrågor på vår sida Nyanslutning.

Övriga frågor

Hur gör jag för att byta storlek på min huvudsäkring och vad kostar det?

Ändring av huvudsäkring måste utföras av en behörig elinstallatör alternativt av oss. Vi tar ingen administrativ kostnad om en installatör gör bytet men om du önskar att vi ska utföra jobbet kostar det 350 kr inkl moms.

Den årliga abonnemangskostnaden baseras på val av säkringsstorlek. Via menyn ovan når du sidan Priser & avtal. Där finns kostnad för respektive säkring angiven.

Läs mer om nätavgifter på priser, villkor och avtal.

Vill du ändra säkringsstorlek?

Vilken huvudsäkring du har påverkar din årskostnad eftersom den fasta avgiften baseras på din säkringsstorlek. Exempelvis i samband med byte av uppvärmningssystem kan du behöva ändra din huvudsäkring.

Kontakta oss gärna för rådgivning. Ändring av huvudsäkring måste utföras av en behörig elinstallatör alternativt av oss. Vi tar ingen administrativ kostnad om en installatör gör bytet men om du önskar att vi ska utföra jobbet kostar det 350 kr inkl moms.

Här hittar du våra nätavgifter >

Vad har ni för elpriser? Vad kostar el?

Vi som elnätföretag säljer inte el. Däremot gör vårt dotterbolag Sandhult-Sandareds Elhandel AB det, under Elavtal i menyn ovan hittar du aktuella priser. Om det är elnätavgifter du menar så hittar du dem under Priser & avtal i menyn ovan.