Nyanslutning / Installation

Rutiner mellan kund – elinstallatör och elnätsföretag vid anslutning av ny anläggning eller ändring av befintlig.

Processen i korthet

När vi får en offertförfrågan från dig som kund eller en föranmälan från din elinstallatör så tar vi fram
en offert med anslutningsavgift samt en beräknad leveranstid. När vi fått tillbaka en skriftlig beställning samt föranmälan med situationsplan så förbereder vi elanslutningen fram till fastighetsgränsen. I samband med detta skickar vi även med de anvisningar som gäller för elanslutningen.

Steg för steg – Så här gör du!

 

1. Skicka in en offertförfrågan till oss på SSEL för ny anslutning eller ändring av befintlig. Offertförfrågan >

2. Vi återkommer med offert, anslutningsavgift och nätavtal.

3. Ni godkänner offerten och skickar in signerat avtal till oss på SSEL.
E-post: info@ssel.se
Adress: Hagavägen 11, 518 40 Sjömarken

4. Vi bekräftar avtalet och du kan då ta kontakt med en elinstallatör som fyller i en detaljerad föranmälan, via tjänsten Föranmälan.nu >

5. Vi bekräftar installationen med ett installationsmedgivande och Elinstallatören färdiganmäler anläggningen när den är klar för tillkoppling.

Tillfällig servis?

Tillfällig servis skall föranmälas med blanketten ”Anslutning av Elinstallation för Tillfällig Anläggning” och behöver inte föregås av offertförfrågan.

Vad kostar det?

Vi använder oss av Energimarknadsinspektionens, EI, framtagna schablonmodell för anslutning.
Kostnaden grundar sig på avståndet fågelvägen från anslutningspunkten i vårat befintliga nät.

Anslutning 0-199 m från anslutningspunkten 30 500 kr exl moms
Anslutning 200-600 meter ifrån anslutningspunkten 30 500 kr exl moms + 262 kr per meter

Gäller för lågspänningsanslutning upp till 25 Ampere huvudsäkring

Om du är osäker på om detta gäller dig eller har andra frågor samt önskar offert för andra förutsättningar såsom högre säkring eller längre avstånd kontakta oss

Övriga anslutningar
Anslutning med högre säkring eller längre avstånd offereras.
Utökning av befintlig servisanslutning offereras.

För att få reda på vad som gäller för just dig så kontakta oss för offert.

033-23 37 55
info@ssel.se