Om oss

Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för. är en ekonomisk förening med drygt 3.500 kunder inom sitt verksamhetsområde i Sandared, Sjömarken, Sandhult och Ekås. Energiomsättningen är ca 55 GWh (55 000 000 kWh) och antalet anställda är 6. Vi är ett lokalt ägt företag där ca 2.500 av våra kunder är delägare i föreningen. Detta är en stor styrka för oss. Vår lokala förankring och ett mångårigt målinriktat arbete för ökad leveranssäkerhet är två viktiga parametrar som starkt bidrar till att vi håller en hög servicenivå och att kunderna/ägarna kan känna trygghet av en säker elleverans från oss. Vi började t ex att gräva ner vårt elnät i marken redan i slutet av 1960-talet. Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder HÄR

Historik om föreningen

Sandhults elförening bildades 1918. 1967 slogs föreningen samman med Sandareds elförening. Namnet efter sammanslagningen blev Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för. Karl Edqvist som under hela 39 år (1955-1994) var styrelseledamot i föreningen har dokumenterat dess historia. Här följer hans mycket intressanta berättelse.

 

Läs hans berättelse här >

Vår verksamhet

Vår kärnverksamhet är eldistribution. Vi bedriver även entreprenadverksamhet inom arbetsområden liknande elnätverksamheten. Den som är intresserad av vilka tjänster vi kan erbjuda kan läsa mer under fliken Tjänster i huvudmenyn. Elnätverksamheten består i att bygga, driva och underhålla ett elnät för att överföra ström till kunderna i vårt område. Strömmen levereras till oss via två st 40 000 V-ledningar (en ordinarie och en reserv) ägda av Vattenfall. Efter att dom har transformerat ned spänningen till 10 000 V tar vi över och fördelar ut den på 7 st olika högspänningsledningar, transformerar ner den till lågspänning (400 V) och distribuerar ut till samtliga våra kunder. I vårt åtagande ingår även mätning av överförd elenergi.

 

Läs mer om EL och hur det funkar här >

Samarbete med elhandelsföretag

Omregleringen av elmarknaden den 1 januari 1996 innebar bl a att elnätverksamhet och elhandel inte fick bedrivas av samma juridiska person. Vi bildade då därför ett aktiebolag tillsammans med Ulricehamns Energi AB och Östra Kinds Elkraft ek.för. för elhandelsverksamheten. Bolaget som heter 7H Kraft har till uppgift att köpa och sälja produkten el. Bolaget är numera sålt och ingår i Kraftringenkoncernen AB (publ).
Vi har i dagsläget inget samarbete med 7H Kraft AB.

Sedan den 1 januari 2021 har vi startat ett eget elhandelsbolag, Sandhult-Sandareds Elhandel AB. Det bolaget är anvisningsleverantör inom vårt nätområde och vi samarbetar bl.a. med fakturering.

Dokument

Tryck på den filen ni vill ladda ner som pdf!
Våra stadgar
Årsredovisning 2020
Stämmoprotokoll 21-06-21
Övervakningsplan 2023

Teknisk data

Ledningsnätets totala längd: 321 km
Nedgrävd kabel: 287 km
Isolerad luftledning: 34 km
Oisolerad luftledning: 0 km

Total längd fördelat på spänningsnivå:
Högspänningsledning: 73 km
Lågspänningsledning: 248 km
Antal transformatorstationer: 85