Tjänster

Exempel på tjänster som vi kan erbjuda:

o Elnätsentreprenader
o Tele- och bredbandsentreprenader
o Extern belysning
o Mätarbyte
o Installation av fjärravläsning
o Uthyrning av byggcentraler
o Uthyrning av kabelvagn
o Reservelverk
o Bokföring och redovisning

Tveka inte att kontakta oss för en dialog om eventuella tjänster. Kommer vi fram till att ni är intresserade av våra tjänster lämnar vi naturligtvis offert på det ni önskar. Vi kan för övrigt säkert erbjuda fler tjänster och har mer utrustning än vad som redovisas här.

Referenser

Vi har gjort arbeten åt

o Vattenfall
o Fortum
o Borås Energi Nät AB
o Eltel Networks
o Telia
o Borås stad
o Trafikverket
o Skanska
o m fl.

Efter stormen Gudrun hjälpte två av våra montörer Sydkraft under 4 veckor med återuppbyggnaden av deras elnät i trakterna av Gislaved-Bredaryd.
Efter stormen Per bistod vi Kungälv Energi AB med att återställa deras skadade elnät.