Flyttanmälan

Anmäl din flytt i god tid (minst en vecka). Du kan anmäla din flytt direkt i formuläret här nedan eller ringa oss!

Endast de tre första fälten är obligatoriska men för att vara säker på att
vi ska kunna genomföra flyttningen på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt
är det angeläget att samtliga fält är ifyllda för utflytt resp inflytt, det som
är aktuellt i ditt fall. Känner du som flyttar ut till uppgifter om den inflyttande
och vice versa är vi väldigt tacksamma för om du anger dessa. (* Obligatoriska fält)