Solcellspaket

Har du funderat på att köpa solceller och sätta upp på taket?

Det är inte så krångligt som man kan tro, vi tar ansvar för hela installationen och har samarbete med lokala leverantörer och hantverkare.
Vi anpassar varje anläggning utefter förutsättningarna så att det det passar just dina behov och möjligheter.

Hör av dig till oss på info@ssel.se med namn, adress och telefonummer, så tar vi kontakt med dig!

 

Vad kostar det?

Det är många faktorer som påverkar slutpriset på en anläggning.
Man brukar räkna priset i kr/installerad effekt (watt).
Det som påverkar mest är ju priset på panelerna samt hur taket där det skall monteras ser ut, krävs det mycket ställning m.m.
Sedan har bidragen förändrats de senaste åren, från 1/1 2023 finns ett s.k. Grönt avdrag på 20% av totalkostnaden.

Hur fungerar det?

Man kan montera solcellspanelerna på nästan vilket tak som helst, bäst är om lutningen är mellan 10 – 50 grader och att taket ligger mot söder. Även om taket är vänt mot öst eller väst fungerar det bra!
Man ansluter panelerna till en växelriktare som i sin tur ansluts till husets elcentral. Därifrån går elen in i huset och du förbrukar din egen gjorda el, du har nu börjat producera förnybar el!
De gånger solcellerna producerar mer el än du förbrukar i huset går överskottet ut på elnätet. Då får du betalt för din el av en elhandlare samt en skattereduktion för varje kWh.
Livslängden på panelerna beräknas till mint 25 år och de är underhållsfria.

 

Vilka bidrag finns?

Tidigare har man kunnat ansöka om investeringsbidrag, det har varierat mellan 20-30% de senaste åren. Det bidraget stoppades under sommaren 2020 och inga nya ansökningar kunde göras. De som var inskickade tidiagre gäller dock, tänk bara på att det finns ett sista datum för när anläggningen skall vara klar i de besluten.
Från 2021 finns det ett nytt skatteavdrag, Grön teknik, som nu är på 20% utav den totala kostnaden. Det innebär att vi drar av den kostnaden redan på fakturan och du som kund behöver inte tänka på det.

Som microproducent så får man 60 öre/kWh i skattereduktion från staten. Gäller för den elen man skickar ut från huset på elnätet. (Normalt ca halva årsproduktionen från solcellerna).
Teckna avtal med din elhandlare så du får betalt för den elen du säljer ut på nätet!
Man kan ansöka om elcertifikat som man sedan kan sälja, priset på dem varierar ganska mycket men det kan vara värt att kolla upp.
Krångligt? Vi hjälper dig självklart med detta när du köper solceller av oss!

 

Men, vi bor ju i Borås!

Ja, det är sant. Fast även här kring Borås, och större delen av Sverige, är det bra förutsättningar. Vi har nästan lika mycket solinstrålning som centrala Europa. Runt Borås strålar solen in ca 900 kWh per m2 och år. Vid kusten är det ca 1 000 kWh och i norra Sverige 800 kWh.
Solcellerna omvandlar ca 20 % av solinstrålningen till elektricitet. Om solcellsanläggningen är bra placerad kan man säga att på varje installerad kW solceller så får man ut mellan 800 – 1 000 kWh el per år. Det varierar beroende på läge, skuggning, takets lutning och riktning mot söder. 
I vår offert får du en uppskattad årsproduktion, den grundar vi på dels beräkningsprogram men även på erfarenheter från de anläggningar vi sålt lokalt i området.

Vi hoppas att vi gett lite svar på era funderingar och kanske väckt en tanke om att investera i solceller.
Har du andra frågor eller funderingar på solel, hör gärna av dig så försöker vi hjälpa till.