Solcellspaket

Har du funderat på att köpa solceller och sätta upp på taket?

Det är inte så krångligt som man kan tro, vi har kompletta materialpaket till bra pris. Det kan du enkelt montera själv. Vi visar hur man gör! Vill du hellre ha hjälp kan vi förmedla kontakt med byggare och elinstallatörer.
Hör av dig till oss idag, så tittar vi på en lösning som passar dig!

Vad kostar det?

• Till en solcellsanläggning på 6 kW (36 m2) kostar materialet ca 85 000 kr inklusive moms.
• Kostnaden för byggnation varierar beroende på förutsättningarna, men ca 4-6 kr/watt brukar vara ett bra riktmärke
• Installationsbidraget är på 20 % av totalkostnaden.
• En 6 kW anläggning producerar normalt mellan 4 500 – 5 000 kWh/år. Det varierar ju givetvis en del beroende på förutsättningarna på platsen.
• Elen som du inte förbrukar själv kan du sälja på elnätet. Idag kan du få ca 1,40 kr* betalt per kWh!
• För elen du köper betalar du idag ca 1,30 kr/kWh.

Din besparing beror på hur mycket el som du säljer ut på nätet resp. hur mycket du förbrukar själv.
Nedan är ett exempel på hur en kalkyl kan se ut. 

Exempelkalkyl
Inköpspris 85 000 kr
Installation 30 000 kr
Bidrag 20% -23 000 kr
———————-
Summa 92 000 kr
Besparing/år 6 500 kr

* Elpris
Försäljningspris 60 öre
Skattereduktion 60 öre
Nätnytta 5 öre
Elcertifikat 15 öre
—————–
Totalt 1,40 kr/kWh

Hur fungerar det?

Man kan montera solcellspanelerna på nästan vilket tak som helst, bäst är om lutningen är mellan 10 – 50 grader och att taket ligger mot söder. Även om taket är vänt mot sydost eller sydväst fungerar det bra!
Man ansluter panelerna till en växelriktare som i sin tur ansluts till husets elcentral. Därifrån går elen in i huset och du förbrukar din egen gjorda el, du har nu börjat producera förnybar el!
De gånger solcellerna producerar mer el än du förbrukar i huset går överskottet ut på elnätet. Då får du betalt för din el av en elhandlare samt en skattereduktion för varje kWh.
Livslängden på panelerna beräknas till minst 25 år och de är underhållsfria.

 

Vilka bidrag finns?

Man kan ansöka om investeringsbidrag, det är idag 20 % av den totala investeringskostnaden. 
Alternativt så kan man istället ansöka om ROT-bidrag för arbetskostnaden i samband med byggnationen.
Som microproducent så får man 60 öre/kWh i skattereduktion från staten. Gäller för den elen man skickar ut från huset på elnätet. (Normalt ca halva årsproduktionen från solcellerna).
Många elhandelsbolag betalar bra för att få köpa din solel, 7H Kraft t.ex. betalar 60 öre/kWh just nu.
Man kan ansöka om elcertifikat som man sedan kan sälja, de är idag värda ca 15 öre/kWh
Krångligt? Vi hjälper dig självklart med detta när du köper solceller av oss!

 

Men, vi bor ju i Borås!

Ja, det är sant. Fast även här kring Borås, och större delen av Sverige, är det bra förutsättningar. Vi har nästan lika mycket solinstrålning som centrala Europa. Runt Borås strålar solen in ca 900 kWh per m2 och år. Vid kusten är det ca 1 000 kWh och i norra Sverige 800 kWh.
Solcellerna omvandlar ca 15 % av solinstrålningen till elektricitet. Om solcellsanläggningen är bra placerad kan man säga att på varje installerad kW solceller så får man ut mellan 800 – 1 000 kWh el per år. Det varierar beroende på läge, skuggning, takets lutning och riktning mot söder. Det finns beräkningsprogram som man kan använda så man får en bra uppfattning om hur mycket el man kommer producera innan man bestämmer sig.

Vi hoppas att vi gett lite svar på era funderingar och kanske väckt en tanke om att investera i solceller.
Har du andra frågor eller funderingar på solel, hör gärna av dig så försöker vi hjälpa till.