Solcellspaket

Har du funderat på att köpa solceller och sätta upp på taket?

Det är inte så krångligt som man kan tro, vi tar ansvar för hela installationen och har samarbeta med lokala leverantörer och hantverkare.
Vi anpassar varje anläggning utefter förutsättningarna så att det det passar just dina behov och möjligheter.

Kampanj! Under oktober och november kör vi en kampanj med 15% i rabatt om du köper en nyckelfärdig anläggning utav oss!

Hör av dig till oss idag, så tar vi fram ett förslag som passar dig!

 

Vad kostar det?

Det är många faktorer som påverkar slutpriset på en anläggning.
Man brukar räkna priset i kr/installerad effekt (watt).
Det som påverkar mest är ju priset på panelerna samt hur taket där det skall monteras ser ut, krävs det mycket ställning m.m.
Sedan har bidragen förändrats de senaste åren, för 2021 räknar vi med att det skall bli 15% i ROT-avdrag som kommer att gälla. Har du tidigare sökt bidrag, s.k. installationsbidrag på 20 eller 30% så gäller det, det är dock viktigt att du kollar sista datumen för det, löper troligen ut under 2021.

Kontakta oss så tar vi fram ett kostnadsförslag som är anpassat utefter dina förutsättningar.

Hur fungerar det?

Man kan montera solcellspanelerna på nästan vilket tak som helst, bäst är om lutningen är mellan 10 – 50 grader och att taket ligger mot söder. Även om taket är vänt mot öst eller väst fungerar det bra!
Man ansluter panelerna till en växelriktare som i sin tur ansluts till husets elcentral. Därifrån går elen in i huset och du förbrukar din egen gjorda el, du har nu börjat producera förnybar el!
De gånger solcellerna producerar mer el än du förbrukar i huset går överskottet ut på elnätet. Då får du betalt för din el av en elhandlare samt en skattereduktion för varje kWh.
Livslängden på panelerna beräknas till mint 25 år och de är underhållsfria.

 

Vilka bidrag finns?

Tidigare har man kunnat ansöka om investeringsbidrag, det har varierat mellan 20-30% de senaste åren. Det bidraget stoppades under sommaren 2020 och inga nya ansökningar kunde göras. De som var inskickade tidiagre gäller dock, tänk bara på att det finns ett sista datum för när anläggningen skall vara klar i de besluten.
Från 2021 finns det ett förslag att det skall bli ett ROT-bidrag på 15% utav den totala kostnaden. Definitivt beslut kring detta väntas under hösten.

Som microproducent så får man 60 öre/kWh i skattereduktion från staten. Gäller för den elen man skickar ut från huset på elnätet. (Normalt ca halva årsproduktionen från solcellerna).
Många elhandelsbolag betalar bra för att få köpa din solel, kolla med din elhandlare!
Man kan ansöka om elcertifikat som man sedan kan sälja, priset på dem varierar ganska mycket men det kan vara värt att kolla upp.
Krångligt? Vi hjälper dig självklart med detta när du köper solceller av oss!

 

Men, vi bor ju i Borås!

Ja, det är sant. Fast även här kring Borås, och större delen av Sverige, är det bra förutsättningar. Vi har nästan lika mycket solinstrålning som centrala Europa. Runt Borås strålar solen in ca 900 kWh per m2 och år. Vid kusten är det ca 1 000 kWh och i norra Sverige 800 kWh.
Solcellerna omvandlar ca 20 % av solinstrålningen till elektricitet. Om solcellsanläggningen är bra placerad kan man säga att på varje installerad kW solceller så får man ut mellan 800 – 1 000 kWh el per år. Det varierar beroende på läge, skuggning, takets lutning och riktning mot söder. 
I vår offert får du en uppskattad årsproduktion, den grundar vi på dels beräkningsprogram men även på erfarenheter från de anläggningar vi sålt lokalt i området.

Vi hoppas att vi gett lite svar på era funderingar och kanske väckt en tanke om att investera i solceller.
Har du andra frågor eller funderingar på solel, hör gärna av dig så försöker vi hjälpa till.