Aktuellt

Energikrisen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och riskerar att stiga ännu mer.

På grund av flera underhållsarbeten i reaktorer kommer elproduktionen vid de svenska kärnkraftverken att minska kraftigt den närmsta tiden.
Nu när det samtidigt blivit kallt och vindkraften inte producerar så mycket när det inte blåser så märks det att det saknas produktion i det svenska elnätet.
Det påverkar främst elpriset men risken för elbrist ökar också, marginalerna för att klara av eventuella störningar i elnätet minskar.

Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt och sparar el, varje kWh som vi kan spara gör nytta!

Här på vår hemsida kan du läsa energispartips och vad man kan göra för att minska sin förbrukning.
Energimyndigheten har också en kampanj med tips kring detta: Varje kWh räknas

Kika gärna in där och se vad du kan göra för att sänka dina egna kostnader och minska energibristen i samhället!

Höjd energiskatt på el från 1 januari 2023

Regeringen har beslutat om indexuppräkningar av energiskatterna på el för 2023, som blir relativt stora på grund av den höga inflationen.
Energiskatten på elektrisk kraft räknas upp med 4 öre/kWh för 2023, vilket innebär att energiskattenivån uppgår till 49 öre/kWh inklusive moms.

Nätavgifter 2023-01-01

Vi har inför 2023 tyvärr tvingats justera upp våra nätavgifter.
Den största delen av höjningen beror på höjda avgifter från regionnätet som vi är anslutna till.
Anledningen till att de höjer är att även vi elnätsägare drabbas av de höga elpriserna. En del utav elen i ledningarna går bort i förluster, den elen köper vi ledningsägare på samma sätt som alla andra elhandelskunder. Det gäller även Svenska Kraftnät, som äger stamnätet i Sverige, och regionnäten som vårt lokala elnät är anslutet till.
Vi har samtidigt själva fått ökade kostnader och för att vi skall kunna fortsätta investera i ett starkt och tryggt elnät har vi samtidigt tvingats höja vår del av nätavgiften också. Vi gör ingen ökad vinst på grund utav höjningen utan det är enbart för att täcka våra ökade kostnader.
För en lägenhet blir höjningen ca 25 kr i månaden och för en villa ca 100 kr i månaden.
Du hittar de nya avgifterna här.

Elprisstöd

Regeringen har tillsammans med Svenska Kraftnät presenterat ett förslag på hur elprisstödet skall komma att se ut.
Den 16/11 beslutade Energimarknadsinspektionen att godkänna förslaget. Det innebär att den som står på elnätsabonnemanget på en fastighet den 17/11 kommer att få stöd för vinterns förmodade höga elpriskostnader. Stödet grundar sig på den förbrukningen som var på den aktuella anläggningen från 1/10 2021 till 30/9 2022.
För elområde 3, som vi tillhör, blir elprisstödet 50 öre per kWh för den el du förbrukat under perioden. Har du t.ex. förbrukat 18 000 kWh så får du 9 000 kr i stöd.

Stödet kommer att betalas ut av Försäkringskassan och det kommer troligen att ske i februari månad för konsumenter, för företag har det inte kommunicerats någon tidplan än.
Ett tips kan vara att uppdatera dina uppgifter hos Försäkringskassan, så du får pengarna på rätt konto.

På Svensk Kraftnäts hemsida kan ni läsa mer kring hur stödet utformas och vad som händer härnäst kring denna fråga: Svk stöd till elanvändare

Din elförbrukning kan du som vanligt se på vår hemsida under fliken Mina Sidor.

Månadsfakturering

Vi har ändrat så att alla våra elhandelskunder med en årsförbrukning över 15 000 kWh numera har månadsfakturering.
Vi gör detta då beloppen på fakturorna riskerar att bli höga i vinter och för både er kunder och för vår skull så känns det bättre få ned tiden mellan fakturorna.
Ni får gärna höra av er till oss kring detta om ni har frågor eller synpunkter.
Som vanligt når ni oss på kontoret på 033233755 eller info@ssel.se

 

Fasta elavtal

I media rapporteras det att elbolag utreder möjligheten att säga upp elavtal med hänvisning till klausulen force majeure, på grund av de oförutsedda händelserna relaterade till energisituationen i Europa.
Vi hänvisar inte till force majeure. Sandhult-Sandareds Elhandels ingångna avtal gäller!

Sommartider

Under Juli kommer vi ha sommartider i vår kundtjänst.
Vi har öppet vardagar mellan 09:00 till 12:00.
Det går också bra att skicka ett mail till info@ssel.se, så svarar vi så fort vi kan.

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!

Elpriskompensation för Mars

På fakturan som kommer till er början på Juli kommer elpriskompensationen för Mars att vara med.
Den kommer som en kredit på samma sätt som för de tidigare månaderna.
Observera att för er som har e-faktura så kan en del banker presentera en tillgodofaktura som ett meddelande eller dokument istället för en faktura som skall betalas.
Din faktura hittar du även på Mina Sidor här på hemsidan.

Elpriskompensationen med på Maj-fakturan

På fakturan ni får nu i början på Maj är elpriskompensationen för dec-feb med.
Den ligger som ett tillgodo och förs över till kommande fakturor om fakturan är på lägre belopp.
Observera att för er som har e-faktura så kan en del banker presentera en tillgodofaktura som ett meddelande eller dokument istället för en faktura som skall betalas.
Din faktura hittar du även på Mina Sidor här på hemsidan.

Föreningsstämma

Medlemmarna i Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för.
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 17 maj kl 18:00.
Stämman hålls på Idrottsgården, Hagavägen i Sjömarken.
På stämman kommer att behandlas ärenden enl. stadgarna § 25.
Styrelsens årsredovisning för 2021 kan erhållas från kontoret
tfn 033-233 755 eller e-post: info@ssel.se
Välkomna önskar Styrelsen

Kompensation höga elpriser

Nu har de flesta frågetecknen kring hur kompensationen från staten för de höga elpriserna i vintras skall betalas ut.
Kompensationen grundar sig på den förbrukning du som kund haft under månaderna dec, jan och feb.
Man kan som max få 2 000 kr per månad. Ersättningen sker efter en trappa som börjar på 700 kWh/månad upp till 2 000 kWh/månad som är taket.
Vi som elnätsbolag kommer att ta fram vilka utav er kunder som skall ha stödet och hur mycket. Sedan söker vi pengar från kammarkollegiet och när vi fått dem kommer vi lägga det som en kreditpost på nästa elnätsfaktura. Vår förhoppning är att detta skall vara klart till fakturan vi skapar i början på Maj.
Ni som kund behöver inte göra någonting, vi ser till att ersättningen betalas ut till dig!

Regeringen har också nyligen kommit med ett förslag att även mars månad skall ersättas för höga priser.
Det förslaget är lite annorlunda utformat, bland annat är ersättningsnivån halverad.

På denna sida finns all information kring denna fråga, kika gärna in där. https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/

 

 

Mina Sidor

Just nu genomför vi en uppdatering som berör Mina Sidor, det är timvärden som inte kommer att kunna visas än på någon vecka. Vi ber om ursäkt för detta, så fort vi är klara kommer ni kunna se era värden igen, inklusive historiken.

Kompensation för höga elpriser

Som många säkert har noterat så har regeringen tagit fram ett förslag där de föreslår att alla med elförbrukning utöver en viss mängd skall få ersättning från staten.
Som det ser ut nu är det alla hushållskunder med en förbrukning över 700 kWh per månad som får stöd. Det gäller sedan i en trappa upp till 2 000 kWh som är maxgränsen för stödet.
Förslaget som ligger just nu innebär att din elnätsägare skall betala ut stödet till dig utefter din förbrukning avseende de aktuella månaderna. Det kommer i så fall att komma som en kreditering på kommande elnätsfakturor under våren.
Ni som kund behöver inte göra något för att få stödet! Vi kommer att betala ut det så fort vi får allt klart kring detta från berörda myndigheter.
För mer information om förslaget och de nivåer som gäller för ersättningen så hänvisar vi till regeringens pressmeddelande 2022-01-20: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/kompensation-for-hoga-elpriser/
Där finns svar på de flesta frågor kring detta, det är samma information som vi fått i dagsläget.

Nya elnätspriser från den 1 januari.

Vid årsskiftet kommer vi att höja våra elnätspriser. Vi höjer både den fasta och den rörliga avgiften.
Ökningen 2022 blir i genomsnitt 6 procent, men kan variera något från kund till kund beroende på säkring och förbrukning.

Vi tvingas göra höjningen för att möta de ökade kostnader vi fått från region och stamnätet. Vi är anslutna till Vattenfalls regionnät som i sin tur är anslutna till Svenska Kraftnäts stamnät. Vi har fått en kraftigt ökad kostnad för våra inköp från dem som gör att vi tvingas justera våra priser.

Samtidigt fortsätter vi investera i vårt elnät för att möta framtidens behov. Vi ser ett ökat elbehov på många platser i vårt område. Det byggs också mycket nya hus i området. Detta innebär att vi behöver byta ut och förstärka ledningar och transformatorstationer där elnätet inte räcker till.
Samtidigt pågår projektet med att byta ut samtliga våra elmätare, detta för att möta krav från marknaden och myndigheter.
Så för att kunna fortsätta investera i ett driftsäkert elnät behöver vi göra denna justering.

De nya elnätspriserna hittar ni här.

Vi höjer samtidigt anslutningsavgiften för anslutning av nya abonnemang till vårt elnät.
Se våra priser och villkor för nyanslutning här.

Vi hoppas att ni har fått lite förståelse för dessa höjningar, våra elnätspriser är efter höjningen fortfarande bland de lägsta i Västsverige.

Vår strävan är alltid att ni kunder skall ha ett driftsäkert elnät till ett bra pris!

Nu vi vill återigen varna för oseriösa elhandlare.

Vi har idag fått kännedom om företag som ringer till kunder i vårt nätområde och säger att de har samarbete med vårt elhandelsföretag.
Vi har inga samarbeten med några telemarketingföretag eller andra elhandelsföretag utan det är ren lögn!
Hör vi av oss till er kunder och vill diskutera elavtal så är det oftast Barbro eller Eric som ringer, och då från ett 033-nummer.
 
Vi rekommenderar dig att kontrollera elhandelsföretaget som kontaktar dig, innan du bestämmer dig för ett elavtal.
Konsumenternas energimarknadsbyrå har en lista med de aktörer som fått flest klagomål och vad klagomålen avser.
Några tips som kan vara bra att tänka på om du misstänker du blir uppringd av en oseriös aktör.
– Avsluta samtalet direkt
– Besvara aldrig sms om du inte vill ingå ett nytt elavtal
– Var ifrågasättande till påståenden om samarbeten med nuvarande elhandlare eller elnätsföretag.
– Innan du tecknar elavtal, besök Energimarknadsbyråns klagomålslista.

Kallelse föreningsstämma

Medlemmarna i Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 21 juni kl 18:00.
Stämman kommer att hållas digitalt.
Har ni ingen möjlighet att delta digitalt finns möjlighet att komma till Idrottsgården, Hagavägen, Sjömarken.
För att delta på stämman önskar vi anmälan om detta.
Anmäl till kontoret senast 2021-06-16.
På stämman kommer att behandlas ärenden enl. stadgarna § 25.
Styrelsens årsredovisning för 2020 kan erhållas från kontoret
tfn 033-233 755 eller e-post: info@ssel.se

Styrelsen

Driftstörning Backabo – Sandhult 25/5

Idag kl 09:11 inträffade en driftstörning i Backabo och Sandhult med omnejd. Det var ca 570 kunder som blev utan el.
Vi sektionerade i nätet och strax före 10:00 så hade vi lokaliserat den felaktiga kabelsträckan och vi kunde släppa på strömmen igen. Några kunder var fortfarande utan el men det löste vi med vårt elverk som nu försörjer de kunderna med el tills vi hittat och lagat felet.
Det är mellan vårt ställverk i Sjömarken och Backabo som den felaktiga kabeln finns, nu återstår felsökning och att laga felet.

Driftstörning Sjömarken 22/5

På lördagskvällen vid 23:15 inträffade en driftstörning i delar utav Sjömarken, det var ca 600 kunder som blev utan i första läget.
Vi gjorde en del omkopplingar och provade oss fram tills dess att vi lokaliserat felet. Våra kunder fick tillbaka strömmen etappvis och 01:15 hade alla strömmen åter.
Det visade sig vara en högspänningskabel (12 000 volt) som det är något fel på.
Under måndagen kommer vi göra mätningar på kabeln, som är ca 700 m lång, för att hitta felet och åtgärda det.

Frågor och svar fakturering och elhandel

Som vi tidigare informerat om har samarbetet med 7H Kraft avslutats nu vid årsskiftet.
Den faktura som kommer nu i början av januari avseende förbrukningen för nov-dec är den sista med samfakturering.
Det innebär att 7H Kraft i fortsättningen själva skickar fakturor till er som har dem som elhandlare. För mer information kring den faktureringen se deras hemsida www.7hkraft.se eller kontakta kundtjänst på tfn 0321-688900.

Vi på SSEL kommer att fortsätta fakturera elnätet precis som tidigare.
Ev. autogiro, e-faktura eller liknande ni har hos oss avseende elnätsfakturan förändras inte.

Från årsskiftet har vi startat upp egen elhandel och ni har nu möjlighet att teckna elavtal med oss.
Skicka gärna en intresseanmälan här från hemsidan eller kontakta oss på tfn 033-233755 så kan vi informera om priser m.m.
Inom kort kommer ni också att kunna teckna elavtal direkt här på hemsidan.

Vi önskar er alla God fortsättning på 2021!

Vi startar egen elhandel!

Vi på SSEL startar eget elhandelsbolag!

Vi har sedan många år haft ett samarbete med 7H Kraft. Vid årsskiftet upphör det samarbetet då vi tillsammans valt att avsluta det. 7H Kraft kommer själva ta över fakturering och kundtjänst för sina kunder i vårt område.

Vad händer nu?

Vi ligger precis i startgroparna med uppstart av egen elhandel. Vår målsättning är att vi skall vara igång med det nya bolaget efter årsskiftet 2020/2021, och därmed kunna erbjuda er att teckna elavtal direkt med oss.

Skicka gärna en intresseanmälan till oss nedan så uppdaterar vi er med mer information och priser så fort vi har tagit fram ett erbjudande.

När det är dags för er att teckna nya elhandelsavtal är vi gärna med och ser vad vi kan göra!

Vi kommer kunna erbjuda er konkurrenskraftiga priser, samfakturering och framförallt lokal kundtjänst!

Intresseanmälan elavtal

Skicka in dina uppgifter så återkommer vi med ett erbjudande inom kort!

Kampanj solel!

Just nu har vi en kampanj där du kan få 15% i rabatt när du köper en solcellsanläggning utav oss!
Se vår flyer här: Kampanj2020_11

Vi erbjuder redan idag det föreslagna så kallade solrotsbidraget som väntas träda i kraft efter årsskiftet.
Vill du ha samma rabatt redan idag och få din anläggning installerad innan årsskiftet så hör av dig till oss för en offert.

Du når oss på tfn 033-233755 eller e-post: info@ssel.se

Erbjudandet gäller dig som kan utnyttja ROT för 2020 och när du köper en nyckelfärdig anläggning utav oss.

Driftstörning 13/10

Idag hade vi en driftstörning i Sandhult med omnejd.
Felet inträffade kl 08:25, vid 09:15 fick de flesta tillbaka elen och kl 09:34 hade alla drabbade fått elen åter.
Felet berodde på att en säkring i en nätstation löste ut och då kopplades delar av elnätet bort.
Vi har nu lokaliserat felet och åtgärdat det så det inte skall hända igen.

Ny telefonväxel

På onsdag den 23 sep kommer vi att byta vår telefonväxel. Det kan vissa tider under förmiddagen vara svårt att nå oss.
Vi finns dock hela tiden på e-post: info@ssel.se

Kampanj solel!

Under juni månad bjuder vi på var 5:e panel om du köper solceller utav oss!
Erbjudandet gäller dig som köper din solcellsanläggning utav oss senast den 30 juni 2020.
Just nu har vi också korta tider för leverans och installation. Så passa på nu så har du snart din solcellsanläggning igång till ett bra pris!

(Erbjudandet gäller för beställningar som kommit Sandhult-Sandareds El tillhanda senast 2020-06-30)

Strömavbrott

Uppdaterat 08:30
Idag 27/2 hade vi ett strömavbrott. Det var Vattenfalls inkommande linje som löste ut och gjorde hela vårat område strömlöst.
Avbrottet varade mellan 06:26 till 06:35.
Vi vet ännu inte orsaken till varför felet inträffade men vi kommer tillsammans med Vattenfall försöka hitta den.

Uppdatering: Klockan 07:59 inträffade samma fel en gång till, det avbrottet varade i tre minuter. Vattenfall har personal på plats som felsöker nu.

Nya nättariffer 2020

Vi har under flera år lyckats behålla våra nättariffer oförändrade men inför 2020 tvingas vi till en höjning.
Från den 1 januari 2020 höjer vi den rörliga nätavgiften från 14,9 till 16,25 öre/kwh.

Vi gör detta för att fortsätta investera i vårt elnät och bibehålla en hög leveranssäkerhet.
Vi ser en ökad belastning på vårt elnät som kräver mer investeringar.
Det är framförallt installationen av värmepumpar som varit de senaste åren och kommande elbilsladdning i villaområdena som påverkar elnätet.
Det byggs också mycket nya villor och hyreshus runt om i vårt område och det innebär ju att vi måste bygga ut och förstärka elnätet i samma takt.
Den ökade belastningen gör också att vi behövt utöka vårt abonnemang mot Vattenfalls regionnät, det innebär i sin tur ökade kostnader.

Höjningen vi nu genomför motsvarar ca 3 % ökade intäkter för oss.

Våra nättariffer för 2020 hittar du här.
Har du frågor eller vill diskutera kring detta så kontakta oss gärna, info@ssel.se eller 033-23 37 55

Tidningen Din Energi

I dagarna delas tidningen Din Energi ut till alla våra kunder.
Håll utkik i brevlådan!

Resultat årets kooperativ

Tyvärr blev det ingen vinst för oss i omröstningen om årets kooperativ.
Vi är dock väldigt stolta över vår andraplats i tävlingen!

Årets kooperativ 2019

Vi har blivit nominerade utav till årets kooperativ 2019.
Jättekul tycker vi!

Gå gärna in och läs mer om tävlingen och kanske lägg en röst på oss här.

Pågående arbeten 2019

2019

I och omkring Sandhult, Backabo och Ekås pågår det utbyggnad av fiber. Vi samarbetar med dem och lägger ned kablar och tomrör på de sträckor där vi behöver förstärka eller vill ersätta luftledningar.

Detta samarbetet gynnar alla parter, det blir en billigare förläggning när vi delar på schaktkostnaden.

Vi har hittills under året fått in ca 20 st förfrågningar om nyanslutningar, det är mest nybyggnationer av villor.
Detta är ju kul att vårat område växer men samtidigt innebär det mycket arbete för oss.

Vinnare elcykel

Här hämtar vinnaren i vårt jubileumslotteri ut sin vinst.

Stort grattis säger vi till Leif Johansson från Sandhult!
Leif köpte en solcellsanläggning på 17 kW utav oss under 2018.

Reviderade avtalsvillkor

Reviderade avtalsvillkor De allmänna avtalsvillkoren för elnätskunder har reviderats. Förändringen rör punkten 1:4 om personuppgiftsbehandling, den har blivit inaktuell med anledning av den nya dataskyddsförordningen. De nya avtalsvillkoren träder i kraft den 1 april 2019. Du som kund behöver inte göra något, villkoren gäller automatiskt för alla kunder. Avtalen är en överenskommelse mellan vår branschförening Energiföretagen Sverige och Konsumentverket. Vill du läsa avtalen hittar du dem här.

Nättariffer 2019

Nättariffer 2019 Vi gör inga förändringar av våra nättariffer nu vid årsskiftet. Det finns i dagsläget heller inga höjningar planerade under 2019. Våra tariffer hittar du här.

Solcellsparken

Så har såg vår solcellspark ut på Elens dag den 23 januari.

Det var lite sol någon timme den dagen så 58 kWh blev producerade.

Pågående arbeten 2018

2018

I och omkring Sandhult pågår det utbyggnad av fiber. Vi samarbetar med dem och lägger ned kablar och tomrör på de sträckor där vi behöver förstärka eller vill ersätta luftledningar.

Detta samarbetet gynnar alla parter, det blir en billigare förläggning när vi delar på schaktkostnad

I samband med detta finns det även möjlighet att besöka vår solcellspark i Sandhult.
i inleder kvällen för de som är intresserade på plats där för att sedan fortsätta med informationskvällen för alla.

Temakväll solceller

Välkommen till en kväll fullmatad med information om solel!

Eftersom intresset kring solceller och att kunna producera sin egen el fortsätter att växa så tänkte vi bjuda in till en informationskväll kring detta. Vi informerar om hur du producerar din egen el, vilka regler som gäller, vad det kostar m.m.
Vi kommer även att visa de paket vi tagit fram och erbjuder till försäljning.

Temakvällen är onsdagen den 3 oktober i Sandhults församlingshem, Prästkragevägen 4.

Vi inleder som sagt vid solcellsparken, parkering finns på gårdsplanen Alingsåsvägen 31. (Gården på vänster sida då man kör ut ur Sandhult mot Alingsås).
Därifrån är det ca 150 meters promenad, kan vara lite blött så tag gärna på bra skor.

Tider som gäller under kvällen:
Visning solcellspark 17:30 – 18:00

Fika i församlingshemmet 18:00 – 18:30

Föredrag/information 18:30 – ca 20:00

För att vi skall kunna planera för fika samt att lokalen skall fungera för alla så vill vi gärna att ni anmäler ert intresse till oss.
Skicka ett mail till info@ssel.se eller ring till kontoret tfn 033-233755.

Senast den 25/9 önskar vi er anmälan.

Vinn en elcykel!

Som ett led i vårat 100-årsjubileum lottar vi ut en elcykel till en utav de som beställt en solcellsanläggning av oss under 2018. Cykeln kommer från Henrikssons cykel och är värd ca 20 000 kr.

Några villkor för att få vara med i utlottningen:

Man skall vara elnätskund hos Sandhult-Sandareds El.

Skriftlig beställning eller leverans utav solcellsanläggningen skall vara gjord under 2018.

Beställningen skall vara på minst

50 000 kr.

Är ni intresserade av en offert?
Hör av er till oss så tittar vi på en lösning som passar er!

Solcellspark

Arbetet med vår solcellspark går verkligen undan. I dagarna kommer de sista panelerna på plats och då återstår bara montering av växelriktare och elanslutningar.
Vi hoppas att vi under september månad kan starta igång anläggningen.

Elskatten flyttas från elhandels till elnätsfakturan 1 januari 2018

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Information kring flytt av elskatten
Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.
Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.
För er som är kunder hos oss och har 7H Kraft som elhandelsföretag så byter bara elskatten plats på fakturan, kostnaden blir densamma.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget. Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket). Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per oktober 2017.

Faktureringsperioder

Faktureringsperioder
Vi har gjort en justering när det gäller faktureringsperioder för er kunder.
Alla kunder som har över 20 000 kWh i årsförbrukning skickar vi numera faktura till varje månad. Detta har vi gjort då det blivit ganska höga belopp på fakturorna efter det att vi från årsskiftet tog över ansvaret att fakturera energiskatten. Vi har fått en del synpunkter på detta och valt att göra denna förändring. De kunder som har lägre förbrukning får fortsatt sin faktura varannan månad.