Er lokala leverantör av elnät och elhandel i områdena Sandhult, Sandared, Sjömarken och Ekås

Se din elförbrukning, gamla och nya fakturor och anmäl in/utflyttning.

Anmäl dig som ny kund hos oss!

Se våra aktuella priser och teckna elavtal här!

Våra senaste nyheter

Kompensation för höga elpriser

Som många säkert har noterat så har regeringen tagit fram ett förslag där de föreslår att alla med elförbrukning utöver en viss mängd skall få ersättning från staten. Som det ser ut nu är det alla hushållskunder med en förbrukning över 700 kWh per månad som får stöd. Det gäller sedan i en trappa upp till 2 000 kWh som är maxgränsen för stödet. Förslaget som ligger just nu innebär att din elnätsägare skall betala ut stödet till dig utefter din...

läs mer

Nya elnätspriser från den 1 januari.

Vid årsskiftet kommer vi att höja våra elnätspriser. Vi höjer både den fasta och den rörliga avgiften. Ökningen 2022 blir i genomsnitt 6 procent, men kan variera något från kund till kund beroende på säkring och förbrukning. Vi tvingas göra höjningen för att möta de ökade kostnader vi fått från region och stamnätet. Vi är anslutna till Vattenfalls regionnät som i sin tur är anslutna till Svenska Kraftnäts stamnät. Vi har fått en kraftigt ökad...

läs mer

Solcellsanläggningar

Sandhult-Sandareds El satsar på solel!

Vi har byggt två st egna anläggningar och har sålt anläggningar i olika storlekar till våra kunder sedan 2015.
Vi samarbetar med lokala företag både när det gäller materiel och installation!

Vår största anläggning är Klimatparken som vi tog i drift under 2018. Den producerar ca 200 000 kWh årligen.
Vi har också sedan 2015 solceller på våra lokaler i Sjömarken. De producerar ca 25 000 kWh årligen.

Kom gärna förbi kontoret och titta, vi visar gärna upp anläggningen och berättar hur det fungerar.