Er lokala leverantör av elnät och elhandel i områdena Sandhult, Sandared, Sjömarken och Ekås

Aktuellt

Elpriserna skjuter i höjden och vi vill hjälpa våra kunder sänka sin förbrukning och därmed sina kostnader.

Varje kilowattimme (kWh) räknas.

Information om Elprisstödet.

Våra senaste nyheter

Energikrisen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och riskerar att stiga ännu mer. På grund av flera underhållsarbeten i reaktorer kommer elproduktionen vid de svenska kärnkraftverken att minska kraftigt den närmsta tiden. Nu när det samtidigt blivit kallt och vindkraften inte producerar så mycket...

läs mer

Höjd energiskatt på el från 1 januari 2023

Regeringen har beslutat om indexuppräkningar av energiskatterna på el för 2023, som blir relativt stora på grund av den höga inflationen. Energiskatten på elektrisk kraft räknas upp med 4 öre/kWh för 2023, vilket innebär att energiskattenivån uppgår till 49 öre/kWh inklusive moms.

läs mer

Nätavgifter 2023-01-01

Vi har inför 2023 tyvärr tvingats justera upp våra nätavgifter. Den största delen av höjningen beror på höjda avgifter från regionnätet som vi är anslutna till. Anledningen till att de höjer är att även vi elnätsägare drabbas av de höga elpriserna. En del utav elen i ledningarna går bort i förluster, den elen köper vi ledningsägare på samma sätt...

läs mer

Elprisstöd

Regeringen har tillsammans med Svenska Kraftnät presenterat ett förslag på hur elprisstödet skall komma att se ut. Den 16/11 beslutade Energimarknadsinspektionen att godkänna förslaget. Det innebär att den som står på elnätsabonnemanget på en fastighet den 17/11 kommer att få stöd för vinterns förmodade höga elpriskostnader. Stödet grundar sig på...

läs mer

Solcellsanläggningar

Sandhult-Sandareds El satsar på solel!

Vi har byggt två st egna anläggningar och har sålt anläggningar i olika storlekar till våra kunder sedan 2015.
Vi samarbetar med lokala företag både när det gäller materiel och installation!

Vår största anläggning är Klimatparken som vi tog i drift under 2018. Den producerar ca 200 000 kWh årligen.
Vi har också sedan 2015 solceller på våra lokaler i Sjömarken. De producerar ca 25 000 kWh årligen.

Kom gärna förbi kontoret och titta, vi visar gärna upp anläggningen och berättar hur det fungerar.