Er lokala leverantör av elnät och elhandel i områdena Sandhult, Sandared, Sjömarken och Ekås

Se din elförbrukning, gamla och nya fakturor och anmäl in/utflyttning.

Anmäl dig som ny kund hos oss!

Se våra aktuella priser och teckna elavtal här!

Våra senaste nyheter

Elpriskompensationen med på Maj-fakturan

På fakturan ni får nu i början på Maj är elpriskompensationen för dec-feb med. Den ligger som ett tillgodo och förs över till kommande fakturor om fakturan är på lägre belopp. Observera att för er som har e-faktura så kan en del banker presentera en tillgodofaktura som ett meddelande eller dokument istället för en faktura som skall betalas. Din faktura hittar du även på Mina Sidor här på hemsidan.

läs mer

Föreningsstämma

Medlemmarna i Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 17 maj kl 18:00. Stämman hålls på Idrottsgården, Hagavägen i Sjömarken. På stämman kommer att behandlas ärenden enl. stadgarna § 25. Styrelsens årsredovisning för 2021 kan erhållas från kontoret tfn 033-233 755 eller e-post: info@ssel.se Välkomna önskar Styrelsen

läs mer

Kompensation höga elpriser

Nu har de flesta frågetecknen kring hur kompensationen från staten för de höga elpriserna i vintras skall betalas ut. Kompensationen grundar sig på den förbrukning du som kund haft under månaderna dec, jan och feb. Man kan som max få 2 000 kr per månad. Ersättningen sker efter en trappa som börjar på 700 kWh/månad upp till 2 000 kWh/månad som är taket. Vi som elnätsbolag kommer att ta fram vilka utav er kunder som skall ha stödet och hur...

läs mer

Solcellsanläggningar

Sandhult-Sandareds El satsar på solel!

Vi har byggt två st egna anläggningar och har sålt anläggningar i olika storlekar till våra kunder sedan 2015.
Vi samarbetar med lokala företag både när det gäller materiel och installation!

Vår största anläggning är Klimatparken som vi tog i drift under 2018. Den producerar ca 200 000 kWh årligen.
Vi har också sedan 2015 solceller på våra lokaler i Sjömarken. De producerar ca 25 000 kWh årligen.

Kom gärna förbi kontoret och titta, vi visar gärna upp anläggningen och berättar hur det fungerar.