Föreningsstämma

8 maj, 2024

Medlemmarna i Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 maj kl 18:00.
Stämman hålls på Idrottsgården Hagavägen i Sjömarken.

Dokumentation hittar du här:

Kallelse stämma med info 2024-05-28
Dagordning föreningsstämma 2024
Stadgar – förslag på ändring 2024-05-28
Nuvarande stadgar
Årsredovisning 2023