Elnätstariffer 2024

12 december, 2023

Från den 1 januari 2024 tvingas vi höja våra tariffer. Höjningen blir ca 9 %.
För en villa utan elvärme motsvarar det ca 25 kr/månad och för en villa med elvärme ca 90 kr/månad.
Vi gör höjningen på grund av ökade inköpskostnader samt för att kunna investera och möta kommande behov av ett starkt elnät.
De nya tarifferna hittar ni här.