Energiskatt 2024

21 december, 2023

Regeringen har beslutat att höja energiskatten med 4,5 öre/kWh från 1/1 2024.
Det innebär att den nya energiskatten blir 53,5 öre/kWh inkl moms. (42,8 öre exkl moms).