Elområden och elpriser inom Sverige, såhär fungerar det!

8 september, 2022

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

De har precis skrivit en artikel som förklarar varför vi har olika elområden och vad som påverkar priset i dessa.

Här nedan är ett utdrag från artikeln.

I drygt tio år har vi haft fyra elområden i Sverige som vid olika tillfällen kan ha sitt eget elpris. Det senaste halvåret har vi kunnat se stora skillnader i priser inom Sverige och en prisökning på fossila bränslen världen över som också kan kopplas till kriget i Ukraina. Sverige påverkas av omvärldens prisökningar i och med att vi hänger ihop med andra länders elområden. Energiföretagen förklarar.

År 2011 delades Sverige i fyra elområden. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver förstärkas för att kunna transportera mer el inom Sverige. Indelningen i elområden skulle stimulera till investeringar i ny elproduktion där det fanns ett underskott på el. Det skulle också tydliggöras var elnäten behöver förstärkas för att kunna föra över mer el inom Sverige, se bild 1 nedan. (besök sidan för att se bilderna)

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el, inom Sverige och även i de länder som är sammankopplade med den svenska elmarknaden. Priset påverkas också av elnätens förmåga att transportera el inom Sverige (framför allt från norr till söder) och mellan länderna. De nordiska länderna innehåller totalt 12 elområden.

Läs hela artikeln…
https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2022/augusti/energiforetagen-forklarar-elomraden-och-elpriset/