Elprisstöd

27 oktober, 2022

Regeringen har tillsammans med Svenska Kraftnät presenterat ett förslag på hur elprisstödet skall komma att se ut.
Den 16/11 beslutade Energimarknadsinspektionen att godkänna förslaget. Det innebär att den som står på elnätsabonnemanget på en fastighet den 17/11 kommer att få stöd för vinterns förmodade höga elpriskostnader. Stödet grundar sig på den förbrukningen som var på den aktuella anläggningen från 1/10 2021 till 30/9 2022.
För elområde 3, som vi tillhör, blir elprisstödet 50 öre per kWh för den el du förbrukat under perioden. Har du t.ex. förbrukat 18 000 kWh så får du 9 000 kr i stöd.

Stödet kommer att betalas ut av Försäkringskassan och det kommer troligen att ske i februari månad för konsumenter, för företag har det inte kommunicerats någon tidplan än.
Ett tips kan vara att uppdatera dina uppgifter hos Försäkringskassan, så du får pengarna på rätt konto.

På Svensk Kraftnäts hemsida kan ni läsa mer kring hur stödet utformas och vad som händer härnäst kring denna fråga: Svk stöd till elanvändare

Din elförbrukning kan du som vanligt se på vår hemsida under fliken Mina Sidor.