Elprisstöd

27 oktober, 2022

Elprisstöd nov-dec 2022

Uppdatering 2023-04-19.
Vi har nu fått information från Försäkringskassan om elprisstödet för nov och dec 2022.

Stödet är uppbyggt så att den personen (endast konsumenter) som stod på elnätsavtalet 2022-12-31 får stöd för 80% utav den verkliga förbrukningen i nov och dec. Stödet i elområde 3 är 126 öre/kWh. Er förbrukning de aktuella månaderna hittar ni på Mina Sidor på vår hemsida.

Vi kommer inom kort att skicka in uppgifter om kunder och förbrukning till Försäkringskassan som sedan sköter om utbetalningen på samma sätt som det senaste stödet tidigare i år.
Anmäl gärna ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 10 maj – om du inte redan har gjort det, så får du pengarna insatta där direkt. Enligt uppgift från Försäkringskassan skall pengarna vara utbetalda senast den 9 juni.

Mer information om detta hittar ni på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod

 

Uppdatering 2023-02-20
Nu har elprisstödet börjat betalats ut till konsumenter i Sverige. Det är Försäkringskassan som sköter utbetalningarna och de kommer att ske mellan den 20/2 till den 7/3.
Så exakt när pengarna kommer till dig som kund i vårt område vet vi inte.
Vi har skickat in uppgifter till Försäkringskassan på alla konsumenter. Dödsbon och näringsidkare kommer att skickas in inom kort.
Aktuell info kring detta hittar ni på Försäkringskassans hemsida.

 

Regeringen har tillsammans med Svenska Kraftnät presenterat ett förslag på hur elprisstödet skall komma att se ut.
Den 16/11 beslutade Energimarknadsinspektionen att godkänna förslaget. Det innebär att den som står på elnätsabonnemanget på en fastighet den 17/11 kommer att få stöd för vinterns förmodade höga elpriskostnader. Stödet grundar sig på den förbrukningen som var på den aktuella anläggningen från 1/10 2021 till 30/9 2022.
För elområde 3, som vi tillhör, blir elprisstödet 50 öre per kWh för den el du förbrukat under perioden. Har du t.ex. förbrukat 18 000 kWh så får du 9 000 kr i stöd.

Stödet kommer att betalas ut av Försäkringskassan och det kommer troligen att ske i februari månad för konsumenter, för företag har det inte kommunicerats någon tidplan än.
Ett tips kan vara att uppdatera dina uppgifter hos Försäkringskassan, så du får pengarna på rätt konto.

På Svensk Kraftnäts hemsida kan ni läsa mer kring hur stödet utformas och vad som händer härnäst kring denna fråga: Svk stöd till elanvändare

Din elförbrukning kan du som vanligt se på vår hemsida under fliken Mina Sidor.