Energikrisen

9 december, 2022

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och riskerar att stiga ännu mer.

På grund av flera underhållsarbeten i reaktorer kommer elproduktionen vid de svenska kärnkraftverken att minska kraftigt den närmsta tiden.
Nu när det samtidigt blivit kallt och vindkraften inte producerar så mycket när det inte blåser så märks det att det saknas produktion i det svenska elnätet.
Det påverkar främst elpriset men risken för elbrist ökar också, marginalerna för att klara av eventuella störningar i elnätet minskar.

Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt och sparar el, varje kWh som vi kan spara gör nytta!

Här på vår hemsida kan du läsa energispartips och vad man kan göra för att minska sin förbrukning.
Energimyndigheten har också en kampanj med tips kring detta: Varje kWh räknas

Kika gärna in där och se vad du kan göra för att sänka dina egna kostnader och minska energibristen i samhället!