Höjd energiskatt på el från 1 januari 2023

13 december, 2022

Regeringen har beslutat om indexuppräkningar av energiskatterna på el för 2023, som blir relativt stora på grund av den höga inflationen.
Energiskatten på elektrisk kraft räknas upp med 4 öre/kWh för 2023, vilket innebär att energiskattenivån uppgår till 49 öre/kWh inklusive moms.