Föreningsstämma

3 maj, 2022

Medlemmarna i Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för.
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 17 maj kl 18:00.
Stämman hålls på Idrottsgården, Hagavägen i Sjömarken.
På stämman kommer att behandlas ärenden enl. stadgarna § 25.
Styrelsens årsredovisning för 2021 kan erhållas från kontoret
tfn 033-233 755 eller e-post: info@ssel.se
Välkomna önskar Styrelsen