Föreningsstämma

10 maj, 2023

Medlemmarna i Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för.
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
tisdagen den 30 maj kl 18:00.
Stämman hålls på föreningens kontor, Hagavägen 11 i Sjömarken.
På stämman kommer att behandlas ärenden enl. stadgarna § 25.

Styrelsens årsredovisning för 2022 kan erhållas från kontoret
tfn 033-233 755 eller e-post: info@ssel.se

Styrelsen