Uppföljning driftstörning 5/5

5 maj, 2023

2023-05-05 Orsaken till strömavbrottet var ett kabelfel på en 10 000 volts kabel i Sjömarken. När felet inträffade så löste inte skyddet för den aktuella kabeln på rätt sätt i Vattenfalls mottagningsstation i Sjömarken vilket gjorde att hela stationen löste ut istället.
Det innebar att samtliga utav våra kunder blev utan el. Vi lyckades, tillsammans med Vattenfalls personal, ganska snart börja koppla på de flesta delarna av elnätet och kunde börja leta efter den egentliga orsaken till avbrottet.
Efter ytterligare någon timme konstaterade vi att det var på Hästhovsvägen i Sjömarken den felaktiga kabelsträckan var. Vi kunde mata runt i nätet så att de sista strömlösa kunderna fick ström vid 4-tiden.
Vi kommer nu att mäta ut exakt var felet är, gräva upp och laga kabeln. Samtidigt kommer Vattenfall att utreda varför skyddet på den aktuella kabeln inte löste ut som det är tänkt.

Vi strävar alltid efter att ha ett så driftsäkert elnät som möjligt och byter ut gamla kablar och andra komponenter löpande.
Tyvärr går det inte att helt bygga bort den här typen av fel utan man får vara beredd på att strömavbrott kommer att ske lite då och då även i framtiden.
Har ni frågor eller synpunkter kring detta avbrott ,eller något annat, är ni alltid välkomna att kontakta oss på kontoret.