Nätavgifter 2023-01-01

12 december, 2022

Vi har inför 2023 tyvärr tvingats justera upp våra nätavgifter.
Den största delen av höjningen beror på höjda avgifter från regionnätet som vi är anslutna till.
Anledningen till att de höjer är att även vi elnätsägare drabbas av de höga elpriserna. En del utav elen i ledningarna går bort i förluster, den elen köper vi ledningsägare på samma sätt som alla andra elhandelskunder. Det gäller även Svenska Kraftnät, som äger stamnätet i Sverige, och regionnäten som vårt lokala elnät är anslutet till.
Vi har samtidigt själva fått ökade kostnader och för att vi skall kunna fortsätta investera i ett starkt och tryggt elnät har vi samtidigt tvingats höja vår del av nätavgiften också. Vi gör ingen ökad vinst på grund utav höjningen utan det är enbart för att täcka våra ökade kostnader.
För en lägenhet blir höjningen ca 25 kr i månaden och för en villa ca 100 kr i månaden.
Du hittar de nya avgifterna här.