Aktuellt

Sommartider

Under vecka 27-32 drar vi ned lite på våra öppettider.
Kontoret kommer att ha telefontider mellan kl 09 – 12.
Säkrast når ni vår personal via e-post: info@ssel.se.
Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!

Din nya elmätare

Vi har nu bytt elmätare hos alla våra elnätskunder. Det innebär att ni har en ny modern elmätare som är förberedd för de krav som elmarknaden och myndigheter ställer idag och förhoppningsvis en bra bit in i framtiden.
Bl.a. finns det en utgång på elmätaren där du som kund kan koppla in extern utrustning. Det kan t.ex. vara en energidisplay där du kan se din förbrukning i realtid. Det går också att koppla in lastbalansering för elbilsladdare eller annan energikrävande utrustning i hemmet.

Här kan du se en beskrivning av din elmätare och vad som visas i displayen.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Tidningen Din Energi

Håll utkik i brevlådan! I dagarna delar vi ut tidningen Din Energi. Där kan du läsa aktuella och intressanta artiklar om el och energi!

Energiskatt 2024

Regeringen har beslutat att höja energiskatten med 4,5 öre/kWh från 1/1 2024.
Det innebär att den nya energiskatten blir 53,5 öre/kWh inkl moms. (42,8 öre exkl moms).

Elnätstariffer 2024

Från den 1 januari 2024 tvingas vi höja våra tariffer. Höjningen blir ca 9 %.
För en villa utan elvärme motsvarar det ca 25 kr/månad och för en villa med elvärme ca 90 kr/månad.
Vi gör höjningen på grund av ökade inköpskostnader samt för att kunna investera och möta kommande behov av ett starkt elnät.
De nya tarifferna hittar ni här.

Checkwatt

Nu kan vi meddela att från och med 1 november är Sandhult-Sandareds Elhandel kompatibla med CheckWatt.
Det innebär att du som elhandelskund kan koppla upp dig mot CheckWatts tjänster samtidigt som du fortsatt kan köpa den el du använder från oss.

Mätarbyten

Vi fortsätter arbetet med att byta ut våra elmätare. Vi har bytt ca 2 700 utav 3 600 mätare så vi hoppas vara i mål med detta till hösten.

Ni som ännu inte fått den nya mätaren kan räkna med ett besök inom kort. Sitter mätaren inomhus får ni gärna höra av er och så bokar vi en tid för bytet.

Driftstörning

2023-05-25 kl 03:00 Just nu har vi en driftstörning i Sjömarken. Vi kan i nuläget inte säga när strömmen kommer tillbaka men vi har personal på plats som felsöker och vi arbetar för att lösa det så snabbt vi kan!

03:48 Halva Sjömarken får tillbaka strömmen

03:58 Alla kunder har fått strömmen tillbaka.

Vi återkommer under dagen med info vad som inträffat.

 

Föreningsstämma

Medlemmarna i Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för.
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
tisdagen den 30 maj kl 18:00.
Stämman hålls på föreningens kontor, Hagavägen 11 i Sjömarken.
På stämman kommer att behandlas ärenden enl. stadgarna § 25.

Styrelsens årsredovisning för 2022 kan erhållas från kontoret
tfn 033-233 755 eller e-post: info@ssel.se

Styrelsen

Uppföljning driftstörning 5/5

2023-05-05 Orsaken till strömavbrottet var ett kabelfel på en 10 000 volts kabel i Sjömarken. När felet inträffade så löste inte skyddet för den aktuella kabeln på rätt sätt i Vattenfalls mottagningsstation i Sjömarken vilket gjorde att hela stationen löste ut istället.
Det innebar att samtliga utav våra kunder blev utan el. Vi lyckades, tillsammans med Vattenfalls personal, ganska snart börja koppla på de flesta delarna av elnätet och kunde börja leta efter den egentliga orsaken till avbrottet.
Efter ytterligare någon timme konstaterade vi att det var på Hästhovsvägen i Sjömarken den felaktiga kabelsträckan var. Vi kunde mata runt i nätet så att de sista strömlösa kunderna fick ström vid 4-tiden.
Vi kommer nu att mäta ut exakt var felet är, gräva upp och laga kabeln. Samtidigt kommer Vattenfall att utreda varför skyddet på den aktuella kabeln inte löste ut som det är tänkt.

Vi strävar alltid efter att ha ett så driftsäkert elnät som möjligt och byter ut gamla kablar och andra komponenter löpande.
Tyvärr går det inte att helt bygga bort den här typen av fel utan man får vara beredd på att strömavbrott kommer att ske lite då och då även i framtiden.
Har ni frågor eller synpunkter kring detta avbrott ,eller något annat, är ni alltid välkomna att kontakta oss på kontoret.

Elprisstöd nov-dec 2022

2023-04-19. Vi har nu fått information från Försäkringskassan om elprisstödet för nov och dec 2022.

Stödet är uppbyggt så att den personen (endast konsumenter) som stod på elnätsavtalet 2022-12-31 får stöd för 80% utav den verkliga förbrukningen i nov och dec. Stödet i elområde 3 är 126 öre/kWh. Er förbrukning de aktuella månaderna hittar ni på Mina Sidor på vår hemsida.

Vi kommer inom kort att skicka in uppgifter om kunder och förbrukning till Försäkringskassan som sedan sköter om utbetalningen på samma sätt som det senaste stödet tidigare i år.
Anmäl gärna ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 10 maj – om du inte redan har gjort det, så får du pengarna insatta där direkt. Enligt uppgift från Försäkringskassan skall pengarna vara utbetalda senast den 9 juni.

Mer information om detta hittar ni på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod

 

Mina Sidor

2023-02-28. Vi har nu släppt en ny version av Mina Sidor, kika gärna in där och kolla vad ni tycker om den!
Loggar in gör du med ditt kundnummer (fem siffror som du hittar på fakturan från oss) samt de fyra sista siffrorna i ditt personnummer.
Inom kort kommer vi också att erbjuda inloggning via mobilt bank-id.

Faktura februari

2023-02-08. Vi har ändrat så att alla våra kunder numera har månadsfakturering.
Vi gör detta då beloppen på fakturorna riskerar att bli höga och för både er kunder och för vår skull så känns det bättre få ned tiden mellan fakturorna.

Ni som har haft tvåmånadersfakturering innan har denna gången fast avgift för både januari och februari med på fakturan. Det beror på att det blev ett fel vid förra faktureringen och den fasta avgiften för januari kom inte med då. Så alltså ingen dubbelfakturering utan bara att januari kommer en månad försent.

Ni får gärna höra av er till oss kring detta om ni har frågor eller synpunkter.
Som vanligt når ni oss på kontoret på 033-233755 eller info@ssel.se

 

Energikrisen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och riskerar att stiga ännu mer.

På grund av flera underhållsarbeten i reaktorer kommer elproduktionen vid de svenska kärnkraftverken att minska kraftigt den närmsta tiden.
Nu när det samtidigt blivit kallt och vindkraften inte producerar så mycket när det inte blåser så märks det att det saknas produktion i det svenska elnätet.
Det påverkar främst elpriset men risken för elbrist ökar också, marginalerna för att klara av eventuella störningar i elnätet minskar.

Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt och sparar el, varje kWh som vi kan spara gör nytta!

Här på vår hemsida kan du läsa energispartips och vad man kan göra för att minska sin förbrukning.
Energimyndigheten har också en kampanj med tips kring detta: Varje kWh räknas

Kika gärna in där och se vad du kan göra för att sänka dina egna kostnader och minska energibristen i samhället!

Höjd energiskatt på el från 1 januari 2023

Regeringen har beslutat om indexuppräkningar av energiskatterna på el för 2023, som blir relativt stora på grund av den höga inflationen.
Energiskatten på elektrisk kraft räknas upp med 4 öre/kWh för 2023, vilket innebär att energiskattenivån uppgår till 49 öre/kWh inklusive moms.

Nätavgifter 2023-01-01

Vi har inför 2023 tyvärr tvingats justera upp våra nätavgifter.
Den största delen av höjningen beror på höjda avgifter från regionnätet som vi är anslutna till.
Anledningen till att de höjer är att även vi elnätsägare drabbas av de höga elpriserna. En del utav elen i ledningarna går bort i förluster, den elen köper vi ledningsägare på samma sätt som alla andra elhandelskunder. Det gäller även Svenska Kraftnät, som äger stamnätet i Sverige, och regionnäten som vårt lokala elnät är anslutet till.
Vi har samtidigt själva fått ökade kostnader och för att vi skall kunna fortsätta investera i ett starkt och tryggt elnät har vi samtidigt tvingats höja vår del av nätavgiften också. Vi gör ingen ökad vinst på grund utav höjningen utan det är enbart för att täcka våra ökade kostnader.
För en lägenhet blir höjningen ca 25 kr i månaden och för en villa ca 100 kr i månaden.
Du hittar de nya avgifterna här.

Elprisstöd

Elprisstöd nov-dec 2022

Uppdatering 2023-04-19.
Vi har nu fått information från Försäkringskassan om elprisstödet för nov och dec 2022.

Stödet är uppbyggt så att den personen (endast konsumenter) som stod på elnätsavtalet 2022-12-31 får stöd för 80% utav den verkliga förbrukningen i nov och dec. Stödet i elområde 3 är 126 öre/kWh. Er förbrukning de aktuella månaderna hittar ni på Mina Sidor på vår hemsida.

Vi kommer inom kort att skicka in uppgifter om kunder och förbrukning till Försäkringskassan som sedan sköter om utbetalningen på samma sätt som det senaste stödet tidigare i år.
Anmäl gärna ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 10 maj – om du inte redan har gjort det, så får du pengarna insatta där direkt. Enligt uppgift från Försäkringskassan skall pengarna vara utbetalda senast den 9 juni.

Mer information om detta hittar ni på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod

 

Uppdatering 2023-02-20
Nu har elprisstödet börjat betalats ut till konsumenter i Sverige. Det är Försäkringskassan som sköter utbetalningarna och de kommer att ske mellan den 20/2 till den 7/3.
Så exakt när pengarna kommer till dig som kund i vårt område vet vi inte.
Vi har skickat in uppgifter till Försäkringskassan på alla konsumenter. Dödsbon och näringsidkare kommer att skickas in inom kort.
Aktuell info kring detta hittar ni på Försäkringskassans hemsida.

 

Regeringen har tillsammans med Svenska Kraftnät presenterat ett förslag på hur elprisstödet skall komma att se ut.
Den 16/11 beslutade Energimarknadsinspektionen att godkänna förslaget. Det innebär att den som står på elnätsabonnemanget på en fastighet den 17/11 kommer att få stöd för vinterns förmodade höga elpriskostnader. Stödet grundar sig på den förbrukningen som var på den aktuella anläggningen från 1/10 2021 till 30/9 2022.
För elområde 3, som vi tillhör, blir elprisstödet 50 öre per kWh för den el du förbrukat under perioden. Har du t.ex. förbrukat 18 000 kWh så får du 9 000 kr i stöd.

Stödet kommer att betalas ut av Försäkringskassan och det kommer troligen att ske i februari månad för konsumenter, för företag har det inte kommunicerats någon tidplan än.
Ett tips kan vara att uppdatera dina uppgifter hos Försäkringskassan, så du får pengarna på rätt konto.

På Svensk Kraftnäts hemsida kan ni läsa mer kring hur stödet utformas och vad som händer härnäst kring denna fråga: Svk stöd till elanvändare

Din elförbrukning kan du som vanligt se på vår hemsida under fliken Mina Sidor.

Månadsfakturering

Vi har ändrat så att alla våra elhandelskunder med en årsförbrukning över 15 000 kWh numera har månadsfakturering.
Vi gör detta då beloppen på fakturorna riskerar att bli höga i vinter och för både er kunder och för vår skull så känns det bättre få ned tiden mellan fakturorna.
Ni får gärna höra av er till oss kring detta om ni har frågor eller synpunkter.
Som vanligt når ni oss på kontoret på 033233755 eller info@ssel.se